|

Poruncã dupã Marele Congres

În conformitate cu înaltele comandamente ale grandiosului Program de Guvernare precum si ale inestimabelelor teze trasate de vajnicul conducãtor, în cadrul Congresului PS Dragnea, ce vor ridica tara pe înaltele culmi ale civilizatiei umane si o vor impune, drept far cãlãuzitor al mapamondului, cel mai târziu pânã în anul 2040:

Eu, Ramona Mocanu, întâistãtãtoarea acestor locuri, eminentã cenusie a meleagurilor mioritice de pe Racova si Vasluiet, doctor în ale “limbilor”, culturnic în ale toatestiutoare, politruc în tiradele înaltelor lupte politice postdecembriste, mai marele peste umilii si nevrednicii slujitori ai culturii nationale din judetul Vaslui:

ORDON

În anul blagoslovit de istorie, 2018, când se împlinste Centenarul fondãrii României Mari, tot ce se întreprinde si se va întreprinde în acest sens va fi avizat de vointa mea si trecut prin filtrul Cenzurii mele. Astfel vor fi ferite aceste nefericite meleaguri precum si nefericitii si nevrednicii lor locuitori de insolentele îndrãzneli ale unor asa-zisi binevoitori în ale creatiilor literare si a scrierilor cu tentã istoricã ce îsi propun sã rãsplãteascã pe cei care au trudit la realizarea visului de aur, fãurirea României Mari. Preaumilii mânuitori de condee, de peneluri, de reportofoane, de camere de luat vederi, etc., se vor înfãtisa, târându-se în genunchi, la luxosul meu birou, pentru a-si prezenta insignifianta lor creatie în a le da girul mãrinimiilor mele de dezlegare în a fi lansate în somptuosul meu “edificiu” si puse la dispozitia omizilor târâtoare, ce sunt trãitorii acestor locuri.

Îi avertizez pe toti acestia, cã nu vor fi admise lucrãri originale, adicã strãdanii proprii, documente inedite si creatii de bun simt. În schimb voi fi deosebit de încântatã de promovarea plagiaturilor, kitsch-iurilor girate de “personalitãti” cu înalte doctorate dobândite prin diferite unghiere pseudo-universitare, eventual chiar si de peste Prut.

Voi pedepsi, cu toatã asprimea, pe toti aceia care mi se vor împotrivi în demersul meu de a pune ordine, odatã si pentru totdeauna, în actul creatiei, în sensul cã, originalitatea si bunul gust, deformeazã spiritul marelui nostru strateg Daddy.

Oricine va fi potrivnic vointei mele personale în a reintroduce CENZURA, în actul creatiei culturale, va suporta lovituri nimicitoare si, dupã caz, înlãturarea de pe lista posibililor autori. În acelasi timp, potrivit aspiratiilor mele voi milita pentru banalitãti, vulgaritãti si toate celelalte ce vor naste capodopere pentru marele vulg, aducãtorul de voturi în mãrirea noastrã politico-socialã de viitor. Le promit, sustinãtorilor nostri cã sãrbãtoarea Centenarului va fi scãldatã în manele, mici si bere. În acelasi timp, astept cu sperantã sã fim rãsplãtiti cu înalte distinctii si onoruri pentru tot ceea ce întreprindem de aproape 3 decenii, pe aceste locuri, ce detin invidiatul titlu de ULTIMUL LOC PE TARÃ, CA DEZVOLTARE SI NIVEL DE TRAI.

Pe nevrednicii si necredinciosii mei slujitori îi atentionez, cu mare severitate, cã, sã-i fereascã pãrintele Giani de trãsnetele cerului, dacã vor îndrãzni sã conlucreze cu “dusmanii” mei, în tentativa de a-mi submina autoritatea ce am dobândit-o în acest tinut. Le interzic, cu desãvârsire, sã-si exprime opinii proprii cu privire la actiunile institutiei ce cu tiranie o conduc. De asemenea nu au voie sã colaboreze, sub nicio formã, cu “inamicii” regimului în a realiza opere autentice si de bunã simtire. În acelasi timp le ordon sã nu divulge nimic din hotãrârile pe care le iau întru “propãsirea” acestei institutii de mare prestigiu cultural. Îi avertizez, în acelasi timp, pe toti doritorii, cã nu voi permite accesul în somptuosul nostru edificiu pentru aceia ce vor pune în pericol întregul meu demers si ideile “geniale” ce îmi acompaniazã cariera. Având în vedere izbânda din Marele Congres, desfãsurat recent, voi reînvia “cultul” pentru conducãtorul iubit al poporului precum si pentru reluarea legãturilor cu marele popor de la rãsãrit.

Voi solicita ca toti vizitatorii nostri sã fie tratati cu “imunoglobinã” în a se însãnãtosi fizic, dar mai ales mintal, pentru a fi capabili sã ne însoteascã pe drumul falnic, având ca tintã, anul fatidic, 2040.

Ordin emis la începutul primãverii anului 2018, din biroul fastuos pe usa cãruia stã scris – Ramona Mocanu, profesor, doctor.