|

Posta Românã face disponibilizãri

Liderii de sindicat din Posta Românã din toatã tara s-au întâlnit la Bucuresti pe 22 ianuarie cu Directorul General, acesta informându-i cã în viitorul apropiat urmeazã a fi concediati mai multi angajati. Aceastã mãsurã este rezultatul situatiei financiare precare în care se aflã în acest moment Compania. “Începând cu acest an din Posta Românã vor fi disponibilizati mai multi salariati din cauza scãderii prestatiilor. Vor fi afectati atât salariatii din mediul urban, cât si cei din mediul rural, la nivelul judetului urmând a fi concediati aproximativ 24 de angajati. În acest moment, CNPR se aflã într-o situatie financiarã criticã din cauza faptului cã nu s-a implementat programul de restructurare din anul 2009. Atunci s-a fãcut o evaluare în vederea reorganizãrii, proiect care nu a fost aplicat pânã în zilele noastre. Ca urmare a acestor mãsuri pe care CNPR doreste sã le aplice pentru eficientizare, sindicatele se pregãtesc pentru organizarea unor forme de protest în conformitate cu prevederile legale.”, a declarat Geta Turbatu, liderul de sindicat al lucrãtorilor postali filiala Vaslui. O altã consecintã a situatiei dificile în care se regãseste Posta Românã în acest moment este desfiintarea OPRM Husi, cei 24 de angajati urmând a fi redistribuiti.