|

Postul de director al CSM Vaslui, greu de ocupat

Sport local

RESPINSI… Concursul organizat de Primãria Vaslui pentru ocuparea postului de director al Clubului Sportiv Municipal Vaslui, nu are niciun câstigãtor. Cei doi candidati, Bogdan Florin Iamandei si Ciprian Amarandei, au picat la proba scrisã. Primul candidat a obtinut 53,2 puncte, în timp ce Amarandei a luat doar 25 de puncte.

Club fãrã director. Fotoliul de director al Clubului Sportiv Municipal Vaslui va rãmâne, în continuare, vacant, dupã ce nici dupã cel de-al doilea concurs nu a fost niciun admis. Pe surse, cei doi candidati s-ar fi plâns de faptul cã subiectele nu ar fi avut nicio legãturã cu postul pentru care si-au depus candidatura. La CSM Vaslui nu au fost ocupate nici cele douã posturi de inspectori de specialitate pentru compartimentul economic. Un candidat a luat 24,7 puncte, în vreme ce un alt candidat nu s-a mai prezentat la concurs. Procedura de ocupare a postului de director al CSM Vaslui va fi reluatã, cel mai probabil, peste douã sãptãmâni. În acest moment, postul de director al CSM Vaslui este ocupat de Bogdan Cristea, numit prin delegare, de cãtre primarul Vasile Pavãl.

Dosar de candidaturã

Candidatii pentru postul de director al CSM Vaslui trebuie sã aibã studii universitare de licentã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã în domeniul economiei, stiinte juridice, specializarea: economie generalã, economie generalã si comunicare economicã, economie si finante, drept sau studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei.