|

Postul de manager al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, scos la concurs

Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Murgeni organizeazã concurs pentru ocuparea functiei de manager- persoanã fizicã. Concursul are loc în perioada 08 aprilie-25 mai si constã în douã etape. Prima etapã, eliminatorie, vizeazã selectia dosarelor, în timp ce etapa a doua contine sustinerea planului de management.

Se pot înscrie la concurs candidatii care îndeplinesc urmãtoarele conditii: sunt absolventi ai unei institutii de învãtãmânt superior medical, economico-financiar sau juridic, sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, au cel putin doi ani vechime în posturi cu studii superioare, nu au vârsta de pensionare. Dosarele se pot depune la secretariatul unitãtii sanitare pânã la 08 mai, urmând ca sustinerea publicã a proiectului de management sã aibã loc pe 20 mai. Actualul manager, Ionel Carp, intentioneazã sã se înscrie la concurs, acesta conducând unitatea medicalã în ultimii sase ani.