|

Premierã la Vaslui: primul judet fãrã centre de copii, din România

FINALITATE… Dupã aproape douã decenii de eforturi si proiecte încununate de succes, conducerea Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui afirmã cã, la acest moment, toate centrele de copii sunt închise, cu adevãrat o premierã nationalã. “Suntem primul judet din România fãrã centre de copii. Toti copiii din sistemul nostru de protectie sunt cazati în apartamente, locuinte de tip familial si centre de zi”, spune Ionel Armeanu Stefãnicã. În urmã cu 18 ani, atunci când a ajuns la conducerea Directiei, Armeanu a gãsit o situatie alarmantã, cu 1.400 de copii în centre si 400 în asistentã maternalã. “Acum, situatia este diferitã. Avem în jur de 1.400 de copii în asistentã maternalã si doar 200 în apartamente, locuinte de tip familial sau centre de zi. Rezultatul de astãzi, care ne face sã fim primul judet din tarã fãrã centre de copii se datoreazã muncii pe proiecte, a ajutorului primit de la autoritãtile locale si judetene, dar si perseverentei echipei de la Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului. Mã bucur sã spun cã foarte multi copii au crescut în familii, în cei 18 ani de când am pornit acest proiect, au ajuns la vârsta la care merg la studii în licee si facultãti, îsi fac un rost în viatã”, spune directorul general al DGASPC Vaslui.

Un proiect început acum 18 ani, care a dat roade la Vaslui

În 2001, Guvernul României a adoptat „Strategia Guvernamentalã cu privire la Protectia Copiilor aflati în dificultate 2001 – 2004”. Strategia propunea adoptarea unui numãr de reforme radicale care aveau menirea de a aduce România la standardele internationale de bunãstare si protectie ale copilului, prioritarã fiind schimbarea sistemului institutionalizat într-unul de tip familial. În aceastã perioadã, reforma a constat în închiderea institutiilor mari si înlocuirea acestora cu servicii alternative, prevenirea separãrii copiilor de familiile lor prin dezvoltarea de servicii de sprijin si adaptarea sistemului românesc de protectie a copilului la standardele europene, prin armonizarea legislatiei românesti. Strategia a fost adoptatã si în judetul Vaslui, unde au fost desfiintate marile case de copii. Acestea au fost înlocuite cu servicii alternative dintre care si centrele de plasament de tip familial. În aceste centre se asigurã accesul copiilor si tinerilor pe o perioadã determinatã la gãzduire, îngrijire de tip familial, educatie de tip formal si informal, sprijin emotional, consiliere, educatie pentru dezvoltarea deprinderilor de viatã independentã, precum si pregãtire în vederea reintegrãrii sau integrãrii familiale. Pe parcursul timpului s-au dezvoltat programe de interventie specifice pentru fiecare copil, urmãrind urmãtoarele aspecte: nevoile de sãnãtate si promovare a sãnãtãtii, nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunãstãrii, nevoile fizice si emotionale, nevoile educationale si urmãrirea obtinerii rezultatelor scolare corespunzãtoare potentialului de dezvoltare a copilului, nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de socializare, inclusiv modalitãtile de mentinere a legãturilor, dupã caz, cu pãrintii, familia extinsã, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fatã de copil.