|

Preturi medii ale produselor agricole

În sedinta ordinarã a Consiliului Judetean Vaslui au fost aprobate preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2013, în vederea evaluãrii în lei a arendei stabilite în naturã pentru anul 2014. Conform Directiei Economice a CJ Vaslui, pretul mediu la grâu si porumb boabe a fost de 45 bani/ kg, la struguri de vin sau mere, de 70 bani/ kg, în timp ce floarea-soarelui si prunele s-au vândut cu 1 leu/ kg. În cazul în care arendasii nu fac direct plata cãtre stat a impozitului agricol, tãranii care au dat pãmânt în arendã vor trebui sã facã drumuri la agentiile fiscale pentru plata impozitului.

Conform dispozitiilor legale, în care arenda pentru terenurile agricole date în folosintã se exprimã în naturã, evaluarea în lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole pentru anul în curs, stabilite prin hotãrâre a Consiliului Judetean. În sedinta ordinarã a CJ Vaslui de ieri, 9 decembrie, s-au aprobat preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2013, preturi medii în functie de care se calculeazã impozitul pe venitul agricol pe care ar trebui sã-l plãteascã fermierii anul viitor. Pe baza propunerilor venite din partea Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, s-au înaintat preturi medii de: 45 bani/ kg la grâu si porumb boabe, 50 bani/ kg la orz, orzoaicã si ovãz, 70 bani/ kg în cazul strugurilor de vin si a merelor si de 1 leu/ kg pentru floarea-soarelui si prune. În functie de aceste preturi, si a cantitãtilor convenite prin contractul de arendã sau primite de la arendasi, fermierii vasluieni vor plãti impozitul pe veniturile obtinute din activitãti agricole în anul 2014, asta în cazul în care arendasii nu au oprit direct la sursã si virat cãtre stat aceste impozite. Vicepresedintele CJ Vasile Mihalachi, care a condus sedinta ordinarã, dupã adoptarea hotãrârii, a întrebat consilierii judeteni prezenti la sedintã “Sunteti multumiti de preturi? Nici eu nu sunt, dar asta e situatia!”

Influienta preturilor medii în veniturile arendatorilor

Veniturile din activitãti agricole cuprind veniturile obtinute individual sau într-o formã de asociere, fãrã personalitate juridicã, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, sau cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animalã, în stare naturalã. Impozitul pe venitul din activitãti agricole se calculeazã de Fisc prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitãti agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozit final care se vireazã la bugetul de stat. Impozitul pe veniturile din arendã este considerat de Codul fiscal drept „venit din cedarea folosintei bunurilor” si se calculeazã ca si la chirii, dupã ce se deduce cota forfetarã de 25%, existând si posibilitatea stopajului la sursã, respectiv ca arendasul sã opreascã din arendã contravaloarea impozitului si sã-l vireze la stat în locul arendatorului. Din pãcate, dat fiind productia bunã obtinutã în acest an în special de marii producãtori, care au si cel mai mult teren luat în arendã de la tãrani, si a lipsei capacitãtii de depozitare a productiei, preturile de vânzare, în special a cerealelor si strugurilor de vin a fost unul foarte mic, de aici si preturi medii de 45 bani pentru kilogramul de grâu sau porumb boabe.