|

Prima scoalã din judetul Vaslui, închisã partial din cauza gripei

MÃSURI… Scoala Gimnazialã “Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad este prima unitate de învãtãmânt din judet închisã partial din cauza îmbolnãvirilor cu gripã. Mai exact, este vorba despre o clasã de a II-a în care s-au înregistrat trei cazuri de elevi diagnosticati cu gripã. Asa cum prevede procedura stabilitã de Ministerul Educatiei, conducerea unitãtii de învãtãmânt a anuntat Directia de Sãnãtate Publicã si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, iar cursurile pentru elevii clasei respectivã au fost suspendate ieri. Elevii vor sta acasã si astãzi, urmând sã meargã la scoalã de luni, 2 martie.

Potrivit directoarei Scolii Gimnaziale “Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad, se face dezinfectie în fiecare zi în clase, însã virsul se transmite repede: “în primã fazã au fost doi elevi diagnosticati cu gripã de tip B, ambii în clasa a II-a. Ieri (n.r. 26 februarie) a fost confirmat si al treilea si, asa cum prevede procedura, am anuntat inspectoratul si am suspendat cursurile pentru elevii respectivi azi si mâine (n.r. azi, 27 februarie). Cursurile celorlalte clase nu au fost afectate, s-au tinut în mod normal. De aproape o lunã de zile dezinfectãm clasele în fiecare zi, recent am fãcut dezinfectare generalã cu o firmã specializatã, însã e greu, suntem multi si virusul (de tip B) se transmite repede. De luni, elevii clasei a II-a se vor întoarce la scoalã”.

Cursurile unei unitãti de învãtãmânt sunt suspendate dacã trei zile, consecutiv, lipsesc peste 20% dintre elevi

Ministerul Educatiei si Cercetãrii a transmis inspectoratelor scolare judetene o notã cu mãsurile obligatorii pe care unitãtile de învãtãmânt trebuie sã le aplice pentru prevenirea îmbolnãvirilor în colectivitãtile de prescolari si elevi. Conform notei Ministerului Educatiei si Cercetãrii, unitãtile de învãtãmânt trebuie sã se asigure de urmãtoarele: realizarea zilnicã a triajului elevilor de cãtre personalul medical din unitãtile de învãtãmânt la începutul fiecãrui schimb. În cazul aparitiei de minimum trei cazuri de gripã confirmate într-o clasã de elevi/grupã de copii, cursurile clasei/grupei respective se vor suspenda. Focarul va fi raportat si Directiei Judetene de Sãnãtate Publicã. În cazul absentei timp de trei zile, consecutiv, a peste 20% dintre elevii unei unitãti de învãtãmânt din cauza gripei confirmate, cursurile unitãtii de învãtãmânt se vor suspenda. De asemenea, se va realiza dezinfectia unitãtii de învãtãmânt. Pentru clasele/grupele unde vor fi suspendate cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfectia spatiilor de învãtãmânt. Pentru toti copiii si elevii, se vor asigura toate conditiile pentru respectarea normelor de igienã, mai ales în timpul pauzei de masã. Se vor asigura obligatoriu apã si sãpun în unitãtile de învãtãmânt, iar cadrele didactice se vor asigura de respectarea mãsurilor de igienã personalã si colectivã: spãlarea pe mâini ori de câte ori este cazul (înainte si dupã masã, dupã folosirea toaletei, la venirea acasã etc.); spãlarea sub jet puternic de apã a fructelor si legumelor; consumul de apã doar din surse sigure/autorizate. De asemenea, se recomandã amânarea, pe cât posibil, a manifestãrilor sportive, culturale etc., pentru a preveni aglomerarea si pentru limitarea transmiterii infectiilor respiratorii. Revenirea în colectivitate a copiilor se va realiza obligatoriu cu adeverintã medicalã. Totodatã, Ministerul Educatiei si Cercetãrii recomandã o colaborare strânsã între cadrele didactice si pãrinti în vederea identificãrii din timp a semnelor de îmbolnãvire si adoptãrii mãsurilor de prevenire a îmbolnãvirilor în colectivitate.