|

Prima zi a BAC-ului, fãrã probleme

START…Prima probã a examenului maturitãtii a debutat ieri, cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã. Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, în prima zi nu au fost probleme, dar proba continuã si astãzi, 13 februarie. În total, la nivelul judetului Vaslui, s-au înscris 3055 de absolventi la examenul de bacalaureat.

Emotiile nu sunt foarte mari, pentru cã la aceastã probã nu se pun note, ci se stabileste nivelul de competentã corespunzãtor grilei aprobate la nivel national: experimentat, avansat si mediu. Astfel, elevul, indiferent de capacitãtile sale intelectuale si de pregãtire, trece mai departe fãrã probleme, dar poate fi declarat nepromovat dacã refuzã sã rãspundã sau nu se prezintã.