|

Primãria Bârlad a semnat, la ARDNE Piatra Neamt, pentru constructia unei noi grãdinite

VESTE BUNÃ… Înscrierea la grãdinitã pentru anul scolar 2019-2020 tocmai s-a finalizat, dar pãrintii mai au de luptat cu emotiile pânã sãptãmâna viitoare pentru a afla dacã “boboceii” lor au prins un loc la mãsutele colorate. Infrastructura educationalã este esentialã pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru educatia acestora, în vederea construirii si dezvoltãrii de abilitãti sociale si a capacitãtii de integrare socialã, dar insuficienta spatiilor de desfãsurare a activitãtilor de învãtãmânt prescolar nu mai e o noutate.

În spiritul întelegerii acestui fenomen, investitiile prevãzute în cadrul Programului Operational Regional (Regio) 2014-2020, au permis autoritãtilor locale din România sã depunã proiecte pentru constructia, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie – educationale anteprescolare si prescolarã (crese si grãdinite). Cinci proiecte în valoare de 3,2 milioane euro, care vizeazã constructia sau extinderea unor grãdinite în care vor învãta 475 de copii, vor beneficia de finantare prin Regio-Programul Operational Regional 2014-2020, printre care si câteva zeci de copii din Bârlad. Contractele de finantare au fost semnate ieri, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, între Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est si primarii din Stãnisesti (Bacãu), Vicovu de Sus (Suceava), Târgu Frumos (Iasi) si Bârlad (Vaslui), initiatori ai proiectelor. Pentru municipiul Bârlad, la semnarea contractului a fost prezent primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boros, proiectul având denumirea „Modernizarea, extinderea si dotarea grãdinitei cu program prelungit nr. 8”. Proiectul presupune extinderea si refunctionalizarea spatiului existent în vederea adecvãrii dimensiunii sãlilor la cerintele minime de cubaj de aer, dezvoltarea si actualizarea bazei logistice educationale, ca suport pentru desfãsurarea unui proces educativ atractiv, asigurarea unei performante energetice superioare prin izolarea termicã a clãdirii, instalarea unui sistem de panouri solare, reabilitarea instalatiilor electrice, de încãlzire si sanitare, dar si amenajarea exterioarã a perimetrului grãdinitei: loc de joacã si alei pietonale. Valoarea finantãrii nerambursabile este de 902.155 Euro. „Mã bucur mult când vãd panourile REGIO, acolo unde este cea mai mare nevoie de investitii. Iar în educatie, fãrã dubiu, trebuie sã investim, atât în asigurarea infrastructurii, cât si în schimbarea paradigmei si stimularea creativitãtii. Proiectele pentru care am semnat azi contracte de finantare vor avea un impact semnificativ asupra comunitãtilor în care se implementeazã. Avem obligatia sã oferim copiilor dreptul la viitor, iar aceste investitii sunt doar cîtiva pasi timizi, dar necesari pentru asta. Munca noastrã, a ADR Nord-Est, va trece dincolo de asta, spre încurajarea proceselor educationale moderne”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, dupã semnarea contractului cu primãria Bârlad.