|

Primãria Husi a încheiat implementarea unui proiect cu finantare europeanã si a început altul!

FONDURI UE… S-a pus punctul final în proiectul european numit “Implementarea unui sistem de management al performantei si calitãtii în Primãria municipiului Husi”, cel care a avut o valoare de 423.209,34 lei si care a vizat instruirea unui numãr de 30 de persoane, din Primãria Husi. Noul proiect pe care municipalitatea îl pune în aplicare se referã la “Introducerea de sisteme informatice, pentru optimizarea proceselor în Municipiul Husi” si presupune fonduri nerambursabile UE de peste 3,5 milioane de lei.

În cadrul primului proiect, deja dus la îndeplinire, 30 de functionari si/sau alesi locali au participat la programul de instruire, în vederea dezvoltãrii unor sisteme de management eficiente pe toate palierele de activitate, spun reprezentatii Primãriei Husi, care, totodatã, sustin cã obiectivul principal a fost atins. Este vorba despre dezvoltarea de noi abilitãti, pentru optimizarea procesului decizional adresat cetãtenilor. “Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeanã prin Programul Operational Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritarã 2 “Administratia publicã si sistem judiciar accesibile si transparente” (…) Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, începând cu data de 14.02.2018 – pânã la data de 13.06.2019. Valoarea totalã a proiectului este de 423.209,34 lei, din care valoare nerambursabilã 414.745,15 lei (359.727,94 lei cofinantarea Uniunii Europene din Fondul Social European si 55.017,21 lei din bugetul de stat)”, au precizat reprezentatii Primãriei Husi.

Primãria Husi, sistem informatic performant, cu bani europeni!

Proiectul cel nou vizeazã un aspect de care era mare nevoie în Primãria localã. Este vorba, printre altele, de implementarea unor sisteme informatice si dotarea cu echipamente hardware necesare optimizarii proceselor administrative. “Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeanã din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritara : “Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente” (…) Bugetul proiectului este în valoare totala de 3.569.651,25 lei, din care valoare eligibilã nerambursabilã este de 3.498.258,22 lei – compusã din 3.034.203,56 lei – valoarea cofinantãrii Uniunii Europene din Fondul Social European si 464.054,66 lei, valoarea eligibilã nerambursabilã din bugetul national. Cofinantarea eligibilã a Municipiului Husi, în calitate de beneficiar, este de 71.393,03 lei. Obiectivul general al proiectului consta în implementarea unor sisteme informatice în vederea optimizãrii proceselor în cadrul municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitãtilor personalului de la nivelul solicitantului. Rezultatele asteptate în urma implementãrii proiectului sunt, între altele, o serie de proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetãteni, implementarea sistemelor informatice de platã a taxelor si impozitelor, planificare a bugetului, arhivarea digitalã si managementul documentelor. Vor fi achizitionate si echipamente hardware necesare, dupã cum au informat reprezentatii Primãriei Husi. Unitatea Administrativ Teritorialã Municipiul Husi, în calitate de beneficiar, va implementa acest proiect pe parcursul a 30 luni, cu începere de pe 6 iunie 2019.