|

Primăria primeşte cereri pentru tichetele sociale de Paşte Recomandat

Primăria municipiului Galaţi informează că, prin intremediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi – Serviciul Public de Asistenţă Socială, acordă ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/familie/persoană singură cu ocazia sărbătorilor legale de Paşte.

Categoriile de persoane care pot solicita un ajutor de urgenţă sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor legale de Paşte sunt:
- pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare;
- familii cu 4 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
- familii monoparentale cu 2 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
- familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;
- persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III;
- alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoanele/familiile care solicită ajutorul de urgenţă sunt:
- venitul net/membru de familie să fie sub 800 lei/lună/membru de familie;
- să nu deţină în proprietate clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- să nu deţină în proprietate: teren în municipiul Galaţi sau în alte localităţi cu o suprafaţă mai mare de 500 m2 în intravilan şi/sau 1.000 m2 în extravilan;
- să nu deţină în proprietate autoturism, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente.

Acte necesare:
- cerere tip (ce poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi www.primariagalati.ro);
- actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;
- acte care dovedesc situaţia materială a solicitantului şi a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizaţie/alocaţie, adeverinţă salariu şi alte acte doveditoare ale venitului realizat);
- acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul (adeverinţă medic specialist, certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, bilet de ieşire din spital).

Cererile însoţite de copii după actele mai sus menţionate se pot trimite:
- online pe adresa de email: spas.galati.2014@gmail.com;
- fax: 0236/307.799.

Persoanele care nu au posibilitatea transmiterii online sau prin fax a cererii şi documentelor menţionate mai sus vor fi contactate telefonic de reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială în vederea identificării unei soluţii pentru depunerea acestora. Termenul de depunere a cererilor este până pe data de 03 aprilie 2020…..https://www.monitoruldegalati.ro/comunitate/primaria-primeste-cereri-pentru-tichetele-sociale-de-paste.html