|

Primãria Vaslui a finalizat proiectul “Sistem de Management al Performantei si Calitãtii în cadrul Primãriei Vaslui”

PROIECT... Zeci de angajati ai primãriei Vaslui au participat, ieri, la închiderea unui proiect prin care institutia a primit cele mai performante avize, pentru activitatea cu cetãtenii si restul beneficiarilor. Proiectul european a avut o valoare totalã de 423.805 mii lei, finantare ce a asigurat instruirea profesionalã a unui numãr de 50 de functionari din Primãria Vaslui, în vederea cresterii calitãtii serviciilor oferite cetãtenilor. Primarul Vasile Pavãl sustine cã proiectul este cel mai important program pe care l-a derulat pe cele douã executii bugetare ale Uniunii Europene. „În cadrul unei institutii, capitalul uman este cel mai important. Poti realiza ceea ce ti-ai propus dacã ai un colectiv de oameni bine pregãtit. Un functionar public are la îndemânã câteva elemente pentru a-si duce la bun sfârsit sarcinile care îi revin. Aceste elemente tin de legalitate, de atributiile autoritãtilor locale etc. Aceste servicii trebuie sã fie realizate eficient, sã fie îmbunãtãtite în timp si, nu în ultimul rând, prin transparentã. Procedurile se referã la identificarea problemelor, analizã, luarea deciziilor”, a spus Vasile Pavãl. La închiderea proiectului, Primãria Vaslui a primit certificatul pentru sistemul de management al calitãtii, conform standardului ISO 2001/2015. „Aceastã certificare va fi înscrisã pe antentul actelor emise de Primãria Vaslui. Formati un colectiv, trebuie sã îi îmbunãtãtiti legãturile cu scopul cresterii calitãtii serviciilor. Mã astept la acest lucru de azi”, a spus Vasile Pavãl. Violeta Sergentu, directorul organismului de certificare „CERT-IND” a spus cã proiectul a fost un succes si toti cei implicati în activitãtile de pregãtire s-au mobilizat exemplar. „Nu am apucat sã cunosc multi dintre dumneavoastrã, dar sunteti oameni dedicati si seriosi si cred cã este meritul domnului primar. Este extraordinar cã v-ati mobilizat iar acest stagiu de instruire vã va îmbunãtãti munca. Acordarea certificatului de calitate Primãriei Vaslui va asigura satisfactii cetãtenilor”, a spus Violeta Sergentu.