|

Primarii penali demisi de ANI vor sã revinã în fortã!

INCREDIBIL….Edilii declarati incompatibili de Agentia Nationalã de Integritate (ANI) ar putea candida din nou pentru functia de primar. Conditia este ca raportul ANI sa fie mai vechi de trei ani, fatã de data alegerilor. Parlamentarii PSD pregãtesc o lege în acest sens. Din lunga listã a primarilor penali vasluieni, opt ar putea beneficia de o astfel de lege si anume Maricel Gîfu (Pogana), Costel Moraru (Puiesti), Aurelian Miler (Voinesti), Gheorghe Poede (Poienesti), Aurel Turcu (Dragomiresti), Gãbisor Tofan (Stãnilesti), Gelu Pecheanu Drînceni) si Dumitru Roman (Dimitrie Cantemir). Acestia sperã si se roagã ca modificarea sã treacã de Camera Deputatilor modificarea Codului Administrativ, pentru cã de Senat a trecut „fluierând”, ceea ce le- a mãrit sperantele primarilor penali demisi din cauzã de incompatibilitate!

Cezara MIRONICÃ – Bârlad, Alina DARIE – Husi

În timp ce mass-media si opinia publicã dezbãteau de zor trecerea tacitã a autonomiei tinutului Secuiesc, un alt proiect de lege controversat era pregãtit sã treacã prin aceeasi Camerã a Deputatilor. Opozitia a obtinut pentru moment amânarea votului. Proiectul s-a întors, pentru o sãptãmânã, la Comisia juridicã a Camerei Deputatilor. Este vorba despre propunerea legislativã initiatã de PSD, la propunerea deputatului Florin Iordache, adoptatã deja pe 31 martie de plenul Senatului. A fost transmisã Camerei Deputatilor, în calitate de for decizional si se referã la amendarea Codului Administrativ. Practic, interdictia impusã candidatilor la alegerile locale, respectiv alesilor locali care mai vor un mandat este limitatã la numai trei ani de la data sãvârsirii faptei pentru care Agentia Nationalã de Integritate i-a declarat incompatibili sau aflati în conflict de interese. Asadar, „pot candida si ocupa functii de ales local persoanele în privinta cãrora s-a constatat prin rapoarte de evaluare întocmite de ANI (…) comunicate cu mai mult de 3 ani înainte de data alegerilor, cã au sãvârsit fapte care au determinat existenta conflictului de interese sau a stãrii de incompatibilitate”, potrivit proiectului de lege.

Primarii din zona Vaslui sperã sã candideze din nou!

Aurel Turcu, primarul comunei Dragomiresti, a fost declarat de cãtre ANI în stare de incompatibilitate cu functia de ales local pe motivul cã si-a angajat fiul casier la primãria pe care o conducea de patru mandate. “În exercitarea functiei de primar, a semnat, la data de 08 ianuarie 2006, contractul individual de muncã privind angajarea fiului sãu în aparatul de specialitate al primarului, precum si un numãr de opt acte aditionale la contractul de muncã, încãlcând, astfel, dispozitiile din Legea nr. 393/2004 si art. 301 din Codul Penal al României. ANI a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârsirea de cãtre Turcu Aurel a infractiunii de conflict de interese. În perioada 2008 – 2013, fiul persoanei evaluate a obtinut de la Primãria Comunei Dragomiresti venituri salariale, în cuantum de 67.247 Lei”, este comunicatul ANI publicat pe site-ul institutiei pe data de 15 iulie 2014.

Fostul primar al comunei Poienesti, Gheorghe Poede zis si „Marisica”

Un alt primar vasluian, Gheorghe Poede, din Poienesti, a fost de asemenea declarat în stare de incompatibilitate si demis în urma pierderii procesului cu ANI, dat fiind faptul cã: “S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2012 – 31 decembrie 2013, întrucât, simultan cu functia de primar a detinut si functia de membru în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Poienesti, jud. Vaslui, încãlcând, astfel, dispozitiile Legii nr. 161/2003. Poede Gheorghe exercitã functia de primar începând cu data de 19 iunie 2012, iar în perioada 01 septembrie 2012 – 31 decembrie 2013 a detinut si functia de membru în C.A. al Scolii Gimnaziale nr. 1 Poienesti, judetul Vaslui”. scrie ANI în comunicatul emis în 2014.

Fostul primar din Puiesti, Costel Moraru, abia asteaptã sã candideze!

Unul dintre primarii PSD din zona Bârladului, Costel Moraru, comuna Puiesti, fost demis acum doi ani de Prefectura Vaslui, în urma pierderii procesului cu ANI. La data de 02 martie 2015, Agentia Nationalã de Integritate a constatat si existenta stãrii de incompatibilitate în cazul lui Moraru Costel, primar al Comunei Puiesti. „Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 05 iulie 2011, întrucât detine, simultan cu functia de primar, si calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Moraru C-tin Costel Persoanã Fizicã Autorizatã, încãlcând, astfel, dispozitiile Legii nr. 161/2003. Începând cu data de 11 iunie 2012, Moraru Costel detine si functia publicã de conducere de Secretar al Comunei Puiesti, simultan cu functia de primar, încãlcând, astfel, si dispozitiile Legii nr. 161/2003. De asemenea, persoana evaluatã s-a aflat în stare de incompatibilitate si în perioada 28 martie 2012 – 27 februarie 2014, întrucât a detinut calitatea de membru PNL, încãlcând, astfel, dispozitiile Legii nr. 215/2001″, a precizat ANI pe 2 martie 2015. „Stiu si de-abia astept sã fie modificat Codul Administrativ. Cu sigurantã voi candida pentru încã un mandat”, a precizat pentru Vremea NOUÃ, fostul primar Costel Moraru, actualmente consilierul personal al primarului din comuna Puiesti.

„Dacã mã roagã cineva sã candidez, voi candida”, a spus Aurelian Miler (Voinesti)

Fostul primar al comunei Voinesti, Aurelian Miler, a fost si el demis de Prefectura Vaslui, în 2018. În 2015, ANI anunta: “Aurelian Miler, primar comuna Voinesti, judetul Vaslui se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 11 octombrie 2010, întrucât detine, simultan cu functia de primar, si calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Miler Aurelian Întreprindere Individualã, încãlcând, astfel, dispozitiile Legii nr. 161/2003. De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate si în perioada 6 ianuarie 2010 – 18 mai 2011, întrucât, simultan cu functia de primar, a detinut si functia de administrator al S.C. Agromiler S.R.L., încãlcând, astfel, dispozitiile Legii nr. 161/2003″. În mai 2018 a fost demis de prefectul judetului. „Da, voi candida, dar dupã ce se va face un sondaj în PSD la nivel de comunã. Dacã voi fi primul în sondaj, voi candida, dar dacã membrii PSD vor pe altcineva primar, voi rãmâne sã-mi fac treaba în gospodãria mea”, a spus Aurelian Miler, care este si el în asteptarea aprobãrii modificãrilor la Codul Administrativ.

Marcel Gîfu: „Cum sã nu candidez? Si sunt sigur cã va fi aprobatã legea”

Fostul primar Marcel Gîfu, din comuna Pogana, a rãmas fãrã mandat pentru cã, din neglijentã, a încãlcat prevederile Legii 161/2003, privind asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtilor si a functiilor publice. Pe 11 decembrie, anul trecut, Maricel Gîfu, primarul comunei Pogana, a pierdut la ICCJ procesul împotriva unei decizii a Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care acesta era gãsit în douã rânduri în stare de incompatibilitate cu functia publicã detinutã. ANI a anuntat în 2016 cã acesta s-ar fi aflat în situatie de incompatibilitate pentru douã încãlcãri ale Legii 161/2003. O prima acuzatie constã în faptul cã Gîfu ar fi detinut simultan cu functia de primar si calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Pogana, în perioada 30 iulie 2012 – 3 iulie 2014. O a doua acuzatie se referea la faptul cã, începând cu datã de 25 iunie 2012, ar fi detinut, simultan cu functia de primar, si calitatea de agent persoanã fizicã, având o Interprindere Individuialã pe numele sãu. „Eu pot oricum sã candidez, cã legea 167 a fost modificatã, dar nu este în concordantã cu Codul Administrativ. Acum se va face reglementarea, va fi cu sigurantã modificat Codul si îmi depun obligat candidatura”, a spus Maricel Gîfu pentru cotidianul Vremea Nouã.

Trei primari de pe valea Prutului, dati jos de ANI, sperã sã scape de interdictii!

Si primarii din zona Husi, care au avut de pãtimit, dupã ce au ajuns în atentia Agentiei Nationale de Integritate (ANI), fac rugãciuni, pentru ca actul normativ care le-ar permite sã candideze din nou, sã fie aprobat. Pe valea Prutului, cel mai bucuros ar fi fostul primar, Gelu Pecheanu, care si-a pierdut functia, dupã ce i s-a dovedit în instantã starea de incompatibilitate. Gelu Pecheanu, în calitate de primar, a concesionat fiului sãu o suprafatã de teren de pe raza comunei, lucru imputat de ANI, pe parcursul unui proces care a durat ceva timp. La începutul lui 2019, Pecheanu a rãmas fãrã functie, însã s-a reorientat rapid si a rãmas în Primãrie, în calitate de administrator al comunei, dupã sustinerea unui concurs. “Eu am 70% încredere din partea cetãtenilor, cãci am fãcut multe realizãri în comunã”, spune Gelu Pecheanu, nerãbdãtor sã afle dacã va avea sau nu “dezlegare” la candidaturã. Într-o situatie similarã se aflã si fostul primar de la Stãnilesti, Gãbisor Tofan, care, în 2015 a fost destituit din functie. Potrivit ANI, Tofan ar fi achitat din banii Primãriei facturi emise de firma familiei sale. Oricâte explicatii oficiale a prezentat fostul primar de la Stãnilesti, instanta i-a dat, în final, dreptate Agentiei de Integritate. Necazuri cu ANI a avut si primarul de la Dimitrie Cantemir, Dumitru Roman. Si acesta asteaptã cu nerãbdare ultimele decizii, care ar putea sã îi permitã sã candideze din nou, la un moment dat. Dumitru Roman si-a pierdut functia în 2019, dupã ce instanta a decis definitiv si irevocabil, cã acesta a fost, în timpul exercitãrii functie, în mai multe situatii de incompatibilitate. A încasat salariu de la propria firmã, dar a avut si activitãti plãtite în domeniul cadastrului. Trei ani a durat procesul, însã în 2019 primarul Roman a fost destituit.