|

Primarii vasluieni pot sã-si ia adio de la bugete în luna martie

BUGET…Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019. De vineri încoace, au început întrebãrile pentru primarii din cele 86 de UAT-uri ale judetului Vaslui. “Oare când vom avea bugete? Oare ce sumã va primi comuna mea? Voi avea bani de cofinantãri? Voi avea destui bani pentru plata serviciilor sociale?”. Niciun primar din judet nu stie, în acest moment, care va fi bugetul sãu pe 2019. Unii edili au creionat ceva sume, însã nu au idee ce se va întâmpla în zilele ce urmeazã. Stim douã lucruri: cã banii se vor împãrti la nivelul sumelor de 450 lei/ locuitor/an pentru judete, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/judet, nu mai putin de 12 milioane lei/an/municipiu, nu mai putin de 6 milioane lei/an/oras; 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai putin de 2 milioane lei/an/comunã. Adicã, unele comune care primeau anul trecut buget de 500.000 de lei, gen Bãlteni, vor avea minim 2 milioane de lei în acest an. Si al doilea lucru: nu vorbim de bugete functionale în luna martie, pentru cã legea trebuie respectatã si are o multime de chestiuni obligatorii!

Legea este clarã pentru cã în MO 209 din 15 martie 2019, a fost publicatã Legea bugetului de stat pe anul 2019. De vineri, curge termenul pe care îl asteaptã toti primarii, respectiv pregãtirea bugetului pe acest an. Sursele noastre sustin, pe baza unor calcule extrem de clare si precise, cã niciun primar din judetul Vaslui si nici institutia CJ nu vor avea buget pânã la finele lunii martie, pentru cã sunt câtiva pasi absolut obligatorii de urmat. Legea spune cã pentru repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a sumelor, Consiliul judetean Vaslui are obligatia ca, în termen de cinci zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, adicã pânã miercuri!, sã solicite în scris tuturor unitãtilor administrativ-teritoriale din cadrul judetului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinatiile prevãzute. Hotãrârea Consiliului Judetean cu sumele defalcate pe localitãti se comunicã sefului administratiei judetene a finantelor publice, Institutiei prefectului si unitãtilor administrativ-teritoriale din judet, în termen de alte trei zile. Plus cã, dupã toti acesti pasi, mai trebuie un termen de 15 zile, în care proiectele primãriilor si al CJ Vaslui trebuie publicate spre dezbatere. Concluzia? Abia la jumãtatea lunii aprilie, fiecare primar va putea striga, usurat: „Am buget pe 2019”. Ce va face cu banii pe care îi va primi, cu întârziere de patru luni de zile, asta este altã problemã…

Iatã cum se vor constitui bugetele locale si cel al CJ Vaslui!

„În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecãrei unitãti administrativ-teritoriale, se repartizeazã începând cu luna urmãtoare publicãrii în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentei legi, urmãtoarele cote: a) 15% la bugetul local al judetului; b) 60% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al cãror teritoriu îsi desfãsoarã activitatea plãtitorii de impozit pe venit; c) 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor. Suma corespunzãtoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, se repartizeazã în mod egal judetelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispozitia consiliului judetean”, aratã legea bugetului de stat, publicatã vineri seara.

Ce primeste judetul Vaslui, conform legii promulgate de Iohannis…

Ca sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în 2019, putem spune cã judetul Vaslui primeste 445.563.000 lei, în timp ce programul Laptele si cornul primeste 8.171.000 lei. Pentru culturã si culte este prevãzutã suma de 7.880.000 lei, în timp ce pentru învãtãmântul special se alocã suma de 1.726.000 lei. Finantarea cheltuielilor la învãtãmântul preuniversitar de stat se asigurã la nivelul sumei de 26.208.000 lei, în timp ce pentru ajutoarele de încãlzire cu lemne se asigurã un buget de 3.839.000 lei. La drumuri judetene si comunale, suma alocatã este de 20.398.000 lei, o sumã cu mult mai mare fatã de anii precedenti. „Primarii de comune vor lucra bugetele în paralel cu Consiliul Judetean, nu mai este timp de pierdut”, spune un oficial din conducerea judetului.