|

Primarii vasluieni primesc vesti bune, s-a aprobat bugetul pe 2018

PLANURI… În ultimii ani, primarii din judet, dar si conducerea Consiliului Judetean Vaslui au avut mari probleme în a folosi bugetele locale, la început de an. Asta, pentru cã Guvernul nu reusea sã publice cifrele de buget, situatie în care primarii foloseau 1/12 din bugetul anului precedent, pentru lunile în care nu aveau buget la dispozitie. S-ar pãrea cã, anul viitor, nu va mai fi aceeasi situatie. Guvernul a anuntat, ieri, cã s-a aprobat bugetul pe anul viitor, caz în care primarii de la Vaslui pot sã-si facã singuri calculele, pentru 2018. Vorbind de bugetul national, sã remarcãm faptul cã sãnãtatea, educatia si investitiile vor fi prioritãtile guvernului pentru bugetul pe anul viitor. Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economicã de 5,5%, inflatie medie anualã de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si cîstig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. În proiectul de buget sunt prevãzute venituri estimate de 287,5 miliarde lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fatã de 2017, fiind pentru prima datã când PIB-ul României va depãsi nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge cãtre bugetul sãnãtãtii, care va avea o crestere de 17% fatã de 2017, bugetul educatiei, care va avea o crestere de 16%, si bugetul alocat investitiilor, care va avea o crestere de 42%. În proiectul de buget sunt prevãzute resursele necesare pentru acordarea de vouchere de vacantã pentru toti salariatii din sistemul public, cresterea salariului minim si mediu net în întreaga economie (public si privat) cu 9%, majorarea, de la 1 iulie, a pensiilor cu 10% si a pensiei minime cu 23%. În ceea ce priveste persoanele cu dizabilitãti, bugetul prevede cresterea indemnizatiei acestora cu 30% de la 1 ianuarie. Totodatã, unul dintre obiectivele guvernului pentru anul 2018 este reprezentat de reducerea ratei somajului sub 4% si cresterea numãrului de salariati cu normã întreagã cu peste 200.000 de persoane. În acest sens, guvernul va sprijini dezvoltarea programului Start-Up Nation pentru alte 10.000 de firme, detinute în special de tineri. În acelasi timp, în buget s-au alocat 4,5 miliarde lei pentru programele de ajutor de stat ce vor demara anul viitor, mãsurã ce tinteste inclusiv cresterea exporturilor cu aproximativ 7,6%. De asemenea, Guvernul României îsi respectã angajamentele luate în fata aliatilor si alocã, pentru al doilea an consecutiv, 2% din PIB pentru apãrare si 53 milioane lei pentru majorarea capitalului operatorilor economici din industria de apãrare. În ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene, Guvernul si-a propus ca în anul 2018 sã atragã 28,4 miliarde lei (6,3 mld euro), cu 32% mai mult fatã de anul acesta. Cum va face asta, este o mare enigmã pentru toatã lumea… Sã mai spunem cã totalul cheltuielilor bugetare pentru anul 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde lei, ceea ce reprezintã 34,6% din PIB si cã cea mai mare crestere o înregistreazã cheltuielile cu asistenta socialã datoritã mãsurilor adoptate în domeniul pensiilor, a majorãrii indemnizatiei sociale pentru pensionari si a altor drepturi de asistentã socialã, care ajung în anul 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9 % din PIB. Cheltuielile pentru salariile bugetarilor însumeazã 81,2 miliarde lei (8,9%), respectiv o crestere de 11,6 miliarde lei fatã de anul 2017, pe fondul aplicãrii Legii cadru privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice.