|

Primarii vasluieni riscã sanctiuni din partea Curtii de Conturi

ATENTIE PRIMARI…O prevedere legalã nerespectatã de o parte din primarii din judetul Vaslui poate aduce sanctiuni. Este vorba de Legea H1723/2004, care la articolul 5 vorbeste despre obligativitatea primarilor de a trimite, prin Posta Românã, cãtre cetãteni, principalele activitãti de interes public desfãsurate în anul încheiat, si obiectivele si sarcinile pentru anul în curs. Aceste obligatii sunt verificate de cãtre Curtea de conturi si edilii care le nu respectã riscã sanctiuni. La nivelul judetului, primarul municipiul Vaslui, cel al Bârladului si câtiva primari din comunele judetului care au primit “vizita” Curtii de Conturi, au respectat aceste prevederi legale.

Lipsa de informatii sau lipsa de fonduri determinã majoritatea primarilor din judetul Vaslui sã nu respecte legislatia în vigoare. Astfel, conform prevederilor Legii H1723/2004, edilii au obligatia ca la începutul fiecãrui an, sã trimitã cetãtenilor un plic care sã continã date referitoare la principalele activitãti de interes public desfãsurate în anul ce s-a încheiat, dar si date care fac referire la obiectivele si sarcinile pentru anul în curs. Acelasi plic ar trebui sã continã si date legate de datoriile fiscale pe care cetãteanul le are fatã de bugetul local. Din pãcate, prevederile acestei legi sunt respectate de foarte putini edili vasluieni. Doar primarul municipiului Vaslui, cel al municipiului Bârlad si câtiva edili de comune fac acest lucru. De retinut este si faptul cã aceste obligatii sunt verificate periodic de cãtre cei de la Curtea de Conturi, si primarii prinsi pe picior gresit pot primi sanctiuni. Din acest motiv, în cazul primarilor de comune, cei care au fost “vizitati” de cãtre aceastã institutie a statului, au început sã respecte prevederile Legii H1723/2004. Iatã ce spune aceastã lege, la articolul 5: “În prima lunã a anului, primarii comuncã fiecãrui contribuabil, în scris, principalele activitãti de interes public desfãsurate în anul încheiat, precum si obiectivele si sarcinile pentru anul în curs”. De asemenea, aceeasi lege spune cã “actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plãtitorului cãruia îi este destinat. În situatia contribuabilului/plãtitorului fãrã domiciliu fiscal în România, care si-a desemnat împuternicit, precum si în cazul numirii unui curator fiscal, actul administrativ fiscal se comunicã împuternicitului sau curatorului, dupã caz”. Astfel, pentru a respecta aceste prevederi legale, primarii din judetul Vaslui pot apela la serviciile Postei române, singura societate care poate asigura distriburea plicurilor cu informatii si în mediul rural.