|

Primarul Pavãl, multumit de încasãrile la bugetul local

BUNI LA PLATÃ…La 6 luni de la începutul acestui an, primarul Pavãl vine în fata vasluienilor sã le multumeascã pentru modul în care au înteles sã-si achite taxele si impozitele datorate. Astfel, chiar dacã vasluienii au fost nevoiti sã suporte si douã luni de ordonante militare, încasãrile la bugetul local au fost de 50% din ceea ce se estima cã se va încasa în tot anul. “Este un rãspuns la aprecierea de care se bucurã autoritatea localã în fata vasluienilor”, este de pãrere primarul Vasile Pavãl. De asemenea, edilul vorbeste si de viitoare hotãrâri ale Consiliului Local care au în vedere anularea majorãrilor dar si reduceri de 50% a impozitelor pentru clãdirile nerezidentiale, iar cei care au achitat deja integral aceste taxe, îsi vor primi diferentele de bani înapoi sau sumele vor fi regularizate anul viitor.

Chiar dacã municipiul Vaslui este considereat unul dintre cele mai sãrace din tarã, cu o medie salarialã sub cea nationalã, vasluienii au demonstrat cã se poate si aici. Astfel, dupã jumãtate de an, primarul Vasile Pavãl tine sã le multumeascã concetãtenilor fatã de modul în care au înteles sã-si achite taxele si impozitele locale. La începutul anului, specialistii din cadrul Primãriei Vaslui estimau încasãri de aproximativ 170 de milioane de lei ca, în primele 6 luni, sã fie încasate 85 de milioane, ceea ce reprezintã 50% din estimãri. “Încasãrile sunt peste asteptãrile noastre, tinând cont de faptul cã au fost douã luni de izolare sub ordonante militare si multe lucruri s-au schimbat în tot acest timp. Sumele realizate la bugetul local, pânã acum, reprezintã, printre altele, o apreciere a populatiei fatã de autoritatea localã. De aceea, nu pot decât sã le multumesc!”, spune primarul Vasile Pavãl. De asemenea, edilul vine si cu alte vesti bune pentru vasluieni. Si asta pentru cã are în vedere si sunt supuse acum dezbaterii publice, douã hotãrâri ale Consiliului Local care sã scuteascã vasluienii de plata unor taxe si impozite. Astfel, una dintre hotãrâri face referire la faptul cã vasluienii care-si vor achita, pânã la 15 decembrie 2020, datoriile principale, vor fi scutiti de plata majorãrilor. Cel de-al doilea act normativ vorbeste despre scutirea de impozit cu pânã la 50% a clãdirilor nerezidentiale. “Impactul bugetar va fi unul care trebuie luat în seamã, dar vom gãsi solutii pentru ca obiectivele noastre sã nu fie afectate”, a mai spus primarul municipiului Vaslui

Ce sunt clãdirile nerezidentiale

Clãdirea nerezidentialã reprezintã orice clãdire care nu este rezidentialã si este folositã pentru activitãti de birou, administrative, de agrement, comerciale, de cult, culturã, de educatie, financiar – bancare, industriale, de sãnãtate, sociale, sportive, turistice, precum si activitãti similare, indiferent de utilizare si/sau denumire, fãrã ca aceasta sã intre în categoria clãdirii rezidentiale. Clãdirile sau spatiile din acestea unde se înregistreazã sedii secundare si puncte de lucru se considerã cã sunt folosite în scop nerezidential. Clãdirile în care nu se desfãsoarã nicio activitate, sunt considerate nerezidentiale dacã aceasta este destinatia care reiese din autorizatia de construire. Clãdirile în care nu se desfãsoarã nicio activitate, sunt considerate rezidentiale dacã aceasta este destinatia care reiese din autorizatia de construire. Clãdirile în care îsi desfãsoarã activitatea PFA-urile, întreprinderile individuale si profesiile liberale.