|

Probleme fãrã sfârsit: Primarul de la Tãcuta scoate pãsunea comunalã la licitatie cu 140 de euro/ha

SCANDAL…La mai bine de un an de la scandalul izbucnit în comuna Tãcuta odatã cu anularea licitatiei pãsunii comunale, au apãrut noi tensiuni. Si asta dupã ce edilul Florin Ionel s-a decis sã dea o nouã loviturã crescãtorilor de animale din comunã si sã scoatã la licitatie, din nou pãsunea, la preturi ametitoare. Mai exact, cei interesati spun cã pretul este de 140 de euro/ha. “Cine sa liciteze la asemenea preturi când, subventia de la APIA este mai micã?! În toate comunele, pãsunea a fost datã crescãtorilor de animale, numai la Tãcuta acest lucru nu se poate face si nu se rezolvã nimic”, spun crescãtorii din comunã. Mai grav este cã edilul Florin Ionel nu tine seama de noile prevederi legale, intrate în vigoare la sfârsitul anului trecut, care explicã modul în care se pot atribui pajistile crescãtorilor de animale, prin încredintare directã, în functie de numãrul de animale înscrise în Registrul National al Exploatatiilor.

Pentru crescãtorii de animale din comuna Tãcuta, primãria reprezintã un adevãrat inamic, în loc sã fie un sprijin. Si asta dupã ce acestia au primit, zilele trecute, o nouã loviturã din partea edilului Florin Ionel. Acesta s-a gândit sã scoatã la licitatie pãsunea comunala la preturi exorbitante. Mai exact, dupã cum sustin cei interesati, pretul este de 140 de euro/ha. “Asa ceva nu am mai auzit pânã acum. De la APIA, suma pe care am primi-o ca subventii, ar fi mai micã decât banii pe care-i cere primãrie pe hectarul de pãsune. Ar însemna ca subventia sã o dãm toatã si sã mai aducem si diferenta de acasã. Eu unul am peste 500 de oi. La toate primãriile din judet s-au dat pãsunile crescãtorilor de animale numai la noi nu se rezolvã nimic. Ne-am strâns mai multi oameni din comunã si am mers sã discutãm problema la primãria din Tãcuta, dar nu am avut cu cine”, spun crescãtorii de animale din comunã. Problema pãsunii este una mai veche si încã de la începutul mandatului, edilul Florin Ionel a fãcut în asa fel încât aceasta sã nu ajungã în folosinta celor care cresc animale. Si asta în conditiile în care legislatia în domeniu a fost modificatã si spune urmãtoarele: “pentru punerea în valoare a pajistilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraselor, al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitãtile administratv teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotãrârile consiliilor locale, în baza cererilor crescãtorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în Registrul National al Exploatatiilor, membri ai colectivitãtii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitãtii respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directã, în conditiile prevederilor Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute în exploatatii, pentru o perioadã cuprinsã între 7 si 10 ani. Suprafetele de pajisti rãmase nealocate se atribuie, în conditiile prevederilor legale, crescãtorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor”.

Pãsunea de la Tãcuta, scandal încã de la prima licitatie

REMEMBER…La Tãcuta, problema pãsunii comunale pare fãrã sfârsit chiar dacã, la începutul mandatului, primarul comunei promitea rezolvarea acestei probleme. Astfel, dupã ce, în urmã cu aproximativ doi ani, edilul a organizat o licitatie, rezultatele acesteia au fost anulate si altã licitatie nu a mai fost organizatã. Din punct de vedere legal, edilului Florin Ionel nu poate primi reprosuri, cu exceptia faptului cã a organizat licitatia în ultima zi în care APIA mai primea cereri pentru subventii si cã unii dintre participanti erau în incompatibilitate. Ceea ce nu stiau participantii la licitatie, la acea vreme, era faptul cã edilul discutase cu cei de la Agentie si problema era rezolvatã. Astfel cã, la Tãcuta, a început un nou rãzboi între primar si acei consilieri care, spun ei, au fost atrasi în capcana edilului. I-au reprosat apoi acestuia câteva aspecte legate de data la care a fost organizatã licitatia, de pretul caietului de sarcini si faptul cã nu au fost anuntati, în momentul înscrierii la licitatie, cã sunt în incompatibilitate. Astfel cã, acea licitatie a fost contestatã de cãtre unul dintre consilierii locali. “Nu înteleg de ce nu mi-au spus de la început membri comisiei cã sunt în incompatibilitate si au acceptat participarea mea la licitatie. Plus cã am constatat mai multe nereguli în organizarea acesteia. Din acest motiv, am cerut anularea licitatiei si reorganizarea alteia care sã îndeplineascã toate conditiile legale si sã fie fãcutã într-o încãpere în care sã încapã cât mai multã lume. Ar fi trebuit ca aceasta de acum sã fie fãcutã publicã si nu cu usile închise si sã fie fãcute publice toate conditiile de participare. Nu sunt împotriva primarului actual si nici nu am fost vreodatã. Sunt împotriva lipsei de activitate, iar cât aceasta se va desfãsura în interesul cetãtenilor, voi vota cu ambele mâini indiferent din ce partid fac parte”, spunea, la acea vreme, consilierul PSD vizat. De asemenea, oamenii i-au reprosat pretul ridicat al caietului de sarcini, de 100 de lei si spuneau cã, pentru douã pagini nu era necesar sã plãteascã atâtia bani si cã acesta ar fi trebuit afisat înainte ca cei interesati sã-l achizitioneze.