|

Profesor universitar originar din Vaslui, critici la adresa ministrului Educatiei

ATAC…Un profesor universitar cu origini vasluiene, nãscut în comuna Vãleni, Constantin Zãlinescu, a semnat, alãturi de alti peste 120 de colegi din cadrul mai multor universitãti din tarã si strãinãtate, o scrisoare deschisã prin care criticã atitudinea si ideile exprimate de noul ministru al Educatiei, Valentin Popa. Potrivit semnatarilor, ministrul a “minimalizat nepermis frauda academicã prin declaratii publice încã de la învestirea în functie’’. De asemenea, cadrele didactice universitare au scris cã asteaptã „tolerantã zero din partea ministrului si fatã de ponderea aproape insignifiantã acordatã criteriilor calitative în evaluarea universitãtilor si a membrilor comunitãtii academice, criterii pe baza cãrora ar trebui sã fie încurajatã performanta stiintificã si didacticã”, fiind criticate, printre altele, si mãrirea superficialã a salariilor si returnãrile fictive ale sumelor oprite de guvernãrile anterioare. Pe lista cu semnãturi se regãsesc Mircea Cãrtãrescu, Vladimir Tismãneanu, Vlad Alexandrescu, Marius Andruh, Andrei Cornea, Adrian Papahagi etc.

Desi noul ministru al Educatiei a avut sustinere masivã, zeci de rectori de universitãti din întreaga tarã sprijinindu-i candidatura, nu toti profesorii din învãtãmântul superior sunt încântati de numirea si ideile acestuia. Gafele lui Valentin Popa, prezentate în mass-media, au determinat cadrele didactice universitare sã ia atitudine. Peste 120 de profesori au semnat o scrisoare deschisã adresatã ministrului “pentru sustinerea integritãtii si a calitãtii în universitãtile românesti.” Pe lista repectivã apare si numele lui Constantin Zãlinescu, prof. univ. dr. în Stiinte Matematice la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, membru al Academiei Române – filiala Iasi, vasluian nãscut în comuna Vãleni. Redãm în continuare fragmente din scrisoarea deschisã: “În contextul recentelor evolutii din sfera publicã, în mod specific cu privire la educatia nationalã, membrii comunitãtii academice semnatari ai acestei scrisori se declarã îngrijorati de atitudinea guvernului României fatã de învãtãmântul superior. Semnale ale acestei îngrijorãri au fost deja transmise în spatiul public de cãtre colegul nostru, profesorul Mircea Dumitru, rector al Universitãtii din Bucuresti, si de cãtre alti distinsi intelectuali. Ne-a consternat pe toti faptul cã, în calitatea de nou ministru al educatiei si de rector al unei universitãti de stat, ati minimalizat nepermis frauda academicã prin declaratii publice încã de la învestirea în functie. Asteptãm ca orice urmã de îndoialã cu privire la pozitia dumneavoastrã fatã de etica academicã sã fie risipitã prin actiuni ferme si neechivoce, prin mãsuri structurale de amploare si sustinute cu consecventã, care sã rezulte din consultarea institutiilor de elitã si a personalitãtilor neaservite politic, cu performante academice certe si conduitã moralã ireprosabilã. Astfel de strategii nu pot fi înlocuite de vreun ordin ce impune cursuri de eticã si integritate academicã în universitãti fãrã ca acestea sã fi fost consultate în prealabil, ordin semnat, de altfel, în grabã a doua zi dupã declaratia dumneavoastrã stupefiantã cu privire la folosirea ghilimelelor si trimiterilor la surse în lucrãrile de specialitate.”, se mentioneazã în scrisoare.

Finantarea egalitaristã încurajeazã fabricile de diplome

“Asteptãm „tolerantã zero” din partea ministrului si fatã de ponderea aproape insignifiantã acordatã criteriilor calitative în evaluarea universitãtilor si a membrilor comunitãtii academice, criterii pe baza cãrora ar trebui sã fie încurajatã performanta stiintificã si didacticã. Ne îngrijoreazã profund cã MEN a gãsit cu cale sã propunã la 29 decembrie 2017 o nouã Metodologie de clasificare a universitãtilor aflatã în opozitie declaratã fatã de clasificãrile evaluative pe care le-au propus atât Legea 1/2011, cât si reprezentantii studentilor din ANOSR. MEN va trebui sã se dedice cu seriozitate unui efort de a regândi maniera de evaluare a calitãtii în cercetare si predare si de a o stimula prin finantãri diferentiate în functie de  performantã. Pentru aceasta, trebuie evitatã finantarea egalitaristã, care  permite unor surogate universitare sã functioneze ca fabrici de diplome.”, se mai aratã în scrisoare.

Salarii majorate artificial

“Asteptãm totodatã o atitudine transantã din partea ministrului educatiei nationale fatã de manevrele populiste prin care guvernele politice s-au prefãcut doar cã returneazã sumele oprite de guvernãrile anterioare ori au majorat artificial salariile. Politicienii s-au împãunat cu aceastã falsã generozitate, dar au „uitat” sã asigure universitãtilor si surplusul de finantare pentru sustinerea acestor mãsuri, obligându-le sã suporte astfel de costuri suplimentare din solduri si din resurse ce ar fi trebuit alocate cercetãrii, investitiilor si dezvoltãrii institutionale. Vã atragem atentia cã, desi salariile sunt, într-adevãr, revoltãtoare pentru cei mai multi dintre angajatii universitãtilor, ele nu reprezintã singurul impediment în dezvoltarea învãtãmântului superior. Stiti foarte bine cã nu se atribuie universitãtilor fonduri suficiente pentru internationalizare, pentru dotarea cu laboratoare si tehnologii de cercetare si de predare contemporane, pentru dezvoltarea ori reabilitarea cãminelor si a spatiilor de învãtãmânt absolut necesare, pentru achizitia ori abonarea la publicatiile stiintifice din domeniu si pentru atâtea altele.” Cititi continut integral al scrisorii accesând link-ul urmãtor: https://www.petitieonline.com/scrisoare_deschis_ctre_ministrul_educaiei_pentru_susinerea_integritii_i_a_calitii_in_universitile_ro=form