|

Profesorii de la “Anghel Ruginã”, pregãtiti în cadrul unui nou proiect Erasmus+

PERFECTIONARE…Profesorii de la Colegiul Economic “Anghel Ruginã” Vaslui vor fi instruiti în Spania, la Sevillia, în cadrul unui nou proiect de mobilitate în domeniul educatiei adultilor, care este co-finantat de cãtre Uniunea Europeanã prin Programul Erasmus+ si se va derula în perioada 01.09.2018 – 31.05.2020. Cadrele didactice vor dobândi competente si abilitãti necesare dezvoltãrii unei relatii puternice scoalã-familie, astfel cã, la final, vor avea de câstigat adolescentii care învatã în aceastã unitate de învãtãmânt.

Pe data de 19 septembrie 2018, s-a lansat la Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui, Proiectul de mobilitate în domeniul educatiei adultilor Erasmus+ KA1 “Învatã, cunoaste si ajutã!”, nr. de referintã 2018-1-RO01-KA104-047526, având un grant aprobat 36540 euro, în cadrul cãruia se vor realiza 18 mobilitãti ale profesorilor. Acest proiect este co-finantat de cãtre Uniunea Europeanã prin Programul Erasmus+ si se va derula în perioada 01.09.2018 – 31.05.2020. Obiectivul general al proiectului este dobândirea de competente si abilitãti pentru o cooperare eficientã cu pãrintii în vederea dezvoltãrii unei relatii puternice scoalã-familie pentru ajutarea elevilor aflati la vârsta adolescentei sã se dezvolte personal armonios ca sã devinã adulti buni si responsabili, iar obiective specifice sunt: dezvoltarea competentelor de lucru cu pãrintii pentru 18 profesori de la Colegiul Economic „Anghel Ruginã” din Vaslui în perioada 1 septembrie 2018 – 31 mai 2020; îmbunãtãtirea capacitãtii de întelegere a rolului empatiei si sentimentelor în cazul rezolvãrii de probleme în comunitatea scolarã unui numãr de 18 cadre didactice de la Colegiul Economic „Anghel Ruginã” în perioada 1 septembrie 2018 – 31 mai 2020; cresterea abilitãtilor de comunicare si a modalitãtilor de motivare a elevilor în rândul a 18 profesori de la Colegiul Economic „Anghel Ruginã” din Vaslui în perioada 1 septembrie 2018 – 31 mai 2020. Cele 18 cadre didactice vor participa la cursul “Parents and teachers: building bridges” la Sevillia, Spania, acesta fiind organizat de EuroMind Projetcts în trei fluxuri: flux 1: 18 – 22 februarie 2019 – 6 profesori, flux 2: 13 – 17 Mai 2019 – 6 profesori, flux 3: 24 – 28 februarie 2020 – 6 profesori. În urma participarii la curs, fiecare cadru didactic participant va face urmatoarele activitãti: minim 1 activitate de informare, 2 activitãti de diseminare a informatiei, 1 activitate de mentorat, 1 atelier cu pãrintii, 2 modele de activitãti utilizând strategii si metode învãtate la curs pentru a se realiza un ghid ca produs final al proiectului.