|

Profesorii de Limbi Moderne din Vaslui propun predarea materiei pe grupe de elevi

RECOMANDÃRI… Membrii Consiliului Consultativ la Limbi Moderne al Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui au stabilit, la ultima sedintã, o serie de propuneri care vor fi trimise Ministerului Educatiei Nationale. Printre acestea se numãrã necesitatea diminuãrii numãrului de elevi si introducerea predãrii pe grupe la limbi moderne pentru toate nivelurile de studiu si specializãrile. De asemenea, în cadrul sedintei, inspectorul scolar Alexandru Mîtã, sub genericul „Educatia ne uneste”, a sustinut o prezentare despre viziunea asupra viitorului educatiei în România, în cadrul cãreia s-au enuntat rolul educatiei, principiile fundamentale pe care se bazeazã valorile etc.

“În centrul acestei viziuni de aflã elevul ca „actor” principal. Se observã, concomitent, o diminuare a rolului cadrului didactic, care devine doar „prestator de servicii educationale”. Membrii Consiliului Consultativ la Limbi Moderne au constatat absenta limbii strãine la clasele I-III (momentul introducerii L1 sau L2 nu este precizat). De asemenea, nici la sectiunea dedicatã educatiei timpurii, învãtarea precoce a limbilor moderne nu este mentionatã. Un aspect pozitiv al acestei viziuni, în opinia membrilor Consiliului Consultativ la Limbi Moderne, este prezenta studierii limbilor la toate nivelurile si specializãrile. S-a constatat necesitatea precizãrii unor detalii referitoare la „introducerea progresivã” a disciplinelor scolare, ordinea introducerii lor si numãrul de ore pentru fiecare disciplinã. S-a pus în discutie si s-a demonstrat necesitatea diminuãrii numãrului de elevi, având în vedere factorul demografic, cu consecinte directe asupra normelor didactice si a calitãtii actului educational. Profesorii de limbi moderne din judetul Vaslui subliniazã cã se impune, în viitoarea legislatie a învãtãmântului românesc, introducerea predãrii pe grupe la limbi moderne pentru toate nivelurile de studiu si specializãrile – fapt deja prezent în multe alte sisteme de educatie. De asemenea, trebuie precizate clar statutul si înnoirile care vizeazã clasele cu regim intensiv si bilingv de predare a limbilor moderne. Toate aceste propuneri vor fi înaintate Ministerului Educatiei Nationale, în speranta ameliorãrii viziunii propuse cu aceste amendamente specifice predãrii limbilor moderne”, se aratã într-un comunicat de presã de pe portalul profesorilor de Limbi Moderne din judetul Vaslui.