|

Program de restrictii pentru alimentarea cu apã

SECETÃ…. În ultima perioadã, specialistii de la Administratia Bazinalã de Apã Prut-Bârlad au constatat cã nu pot fi asigurate în regim normal de functionare volumele de apã. De aceea, s-au aplicat prevederile programelor de restrictii în alimentarea cu apã în caz de secetã, neafectând asigurarea cu apã pentru populatie.

Pentru alimentarea cu apã a populatiei asiguratã din sursa de apã – acumularea Cãzãnesti (apa cãtre consumatori fiind distribuitã din statia de tratare Negresti, judetul Vaslui, aflatã în administrarea operatorului de servicii de apã-canal la nivelul judetului Vaslui – respectiv S.C. AQUAVAS S.A.), s-a aplicat programul de restrictii – etapa I.

Restrictiile de mai sus au fost impuse de cãtre personalul Administratiei Bazinale de Apã Prut-Bârlad dupã ce în urma analizei efectuate au fost constatate urmãtoarele: nivelurile scãzute înregistrate în ultima perioadã în lacul de acumulare Hãlceni, de pe teritoriul judetului Iasi, aflat în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad; necesarul privind alimentarea cu apã a folosintelor piscicole ce au ca sursa ac. Hãlceni; volumul de apã existent în lacul de acumulare Cãzãnesti, aflat pe teritoriul judetului Vaslui, sub nivelul minim de exploatare si cerinta actualã de apã a operatorului de servicii de apã-canal la nivelul judetului Vaslui; situatia hidrometeorologicã existentã.

Administratia Bazinalã de Apã recomandã tuturor folosintele de apã din spatiul hidrografic Prut-Bârlad sã respecte mãsurile ce se impun în astfel de situatii, prin: eliminarea risipei si limitarea pierderilor de apã; reducerea volumului de apã utilizat pentru udarea grãdinilor; reutilizarea apelor si folosirea tuturor posibilitãtilor de compensare internã a cerintelor de apã; asigurarea calitãtii corespunzãtoare a apelor evacuate, atât în receptori naturali, cât si în retelele de canalizare; punerea în functiune a instalatiilor de alimentare de rezervã din surse subterane sau alte surse locale, dupã caz; folosintele industriale vor sista activitãtile auxiliare sau de productie mai putin importante pe perioade scurte de timp; folosintele piscicole vor gestiona judicios volumele de apã existente în amenajãrile piscicole, pentru a asigura conditiile de viatã optime pentru fondul piscicol.

“Planificarea folosirii resurselor de apã în perioadele de secetã/ape mici se realizeazã în baza „Planului de restrictii si folosire a apei în perioadele deficitare în spatiul hidrografic Prut – Bârlad” elaborat pentru perioada 2016 – 2020 în conformitate cu Ordinul MMGA nr.9/2006. Planul de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare, prevãzut la art. 14 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, are ca obiect stabilirea restrictiilor temporare în folosirea apelor în situatiile în care, din cauze obiective, debitele de apã autorizate nu pot fi asigurate tuturor folosintelor de apã, prioritate având alimentarea cu apã pentru populatie.”, precizeazã Andreea Poenaru, purtãtorul de cuvânt al Administratiei Bazinale de Apã Prut-Bârlad.