|

Program decalat pentru firmele sau institutiile cu peste 99 de angajati

ATENTIE!… Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui vine cu recomandãri privind decalarea de cãtre firmele private, inclusiv operatorii economici cu un numãr de peste 99 de angajati, a programului personalului care utilizeazã transportul public în comun si obligativitatea decalãrii programului personalului din institutiile publice cu un numãr de peste 99 de angajati.

Conform prevederilor punctelor 2 si 3 din Hotãrârea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, aprobatã prin Hotãrârea nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului National Pentru Situatii de Urgentã: “Se propune spre aprobare CNSSU, recomandarea decalãrii de cãtre entitãtile private, inclusiv operatorii economici cu un numãr de peste 99 de angajati, a programului personalului care utilizeazã transportul public în comun, fie pentru întregul personal, în afara perioadelor de aglomeratie maximã, fie prin împãrtirea personalului care utilizeazã transportul public în comun în 2-3 grupuri, care sã fie programati pentru începerea si terminarea programului în intervale orare decalate cu o orã/o orã si jumãtate fatã de programul normal. Recomandarea se aplicã începând cu data de 12.03.2020 pânã la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire. Se propune spre aprobarea CNSSU, instituirea obligativitãtii decalãrii programului personalului din institutiile publice cu un numãr de peste 99 de angajati, care utilizeazã transportul public în comun, în conformitate cu variantele mentionate mai sus. Mãsura se aplicã la nivelul municipiului Bucuresti si a municipiilor resedintã de judet, începând cu data de 12.03.2020 pânã la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire. În functie de natura activitãtii desfãsurate, institutiile publice care nu pot aplica aceste reguli vor identifica solutii alternative pentru evitarea utilizãrii de cãtre angajati a transportului public în comun în perioadele de aglomeratie. De asemenea, potrivit art. 4 din Hotãrârea nr. 10 din 14.03.2020 pentru propunerea instituirii stãrii de urgentã pe teritoriul României si aprobarea unor mãsuri suplimentare în vederea gestionãrii epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2: „Se instituie obligatia inspectoratelor teritoriale de muncã de a verifica modul de implementare a mãsurii impuse în Hotãrârea nr.7 din 11.03.2020 a CNSSU, privind decalarea programului de lucru, în vederea reducerii riscului de contaminare pe timpul deplasãrii la si de la locul de muncã”.