|

Proiect “OUR PRECIOUS PLANTS” pentru combaterea obezitãtii la elevi! (FOTO)

LUPTA PENTRU SÃNÃTATE… Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu”, Zorleni anuntã lansarea proiectului de parteneriat strategic în domeniul scolar – proiecte doar între scoli (KA201), cu titlul “Our Precious Plants”, finantat de Comisia Europeanã prin intermediul programului Erasmus+ Actiunea Cheie 2, cu numãrul de referintã: 2019-1-DE03-KA229-059917_2, care se va implementa în perioada 01.09.2019 – 31.08.2021. Coordonatorul parteneriatului, Scoala Sophie-Scholl-Realschule Karlsruhe din Karlsruhe – Germania, alãturi de ceilalti parteneri Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” din Zorleni – România, IIS Gobetti Marchesini-Casale -Arduino din Torino – Italia si IES Macià Abela din Crevillent – Spania se vor întâlni în cadrul a patru activitãti transnationale de învãtare, având fiecare câte o temã. La aceste întâlniri vor participa în total 81 elevi si 26 de profesori din toate tãrile partenere. Acest parteneriat are ca obiectiv general dezvoltarea învãtãrii continue si îmbunãtãtirea abilitãtilor de a avea un stil de viatã sãnãtos, deoarece s-a identificat o problemã la nivel international, studiile arãtând cã rata obezitãtii copiilor a crescut rapid în ultimii ani si se observã o crestere a obiceiurilor alimentare proaste în rândul elevilor, cu consecinte pe termen lung ce se vor reflecta în sãnãtatea precarã a populatiei. Grupul tintã al liceului nostru este format din 21 de elevi din clasele IX – XI învãtãmânt liceal si IX-X învãtãmânt professional si sapte cadre didactice Iftemie Tamara Elena- coordonator proiect, Gându Liviu, Purice Francisca Agnes, Darie Vasilica, Grecu Elena, Timofticiuc Florina, Zuran Luminita Ludmila. Prima întâlnire de proiect va avea loc în perioada 7-14 decembrie 2019, în Italia, Torino, tema fiind “Bunatatea plantelor”, unde vor participa sase elevi (Buganu Ana-Maria, Silvia Chireac, Pavliuc Ioana Mãdãlina, Luca Cristina – Ionela, Stãncescu Elena – Georgiana, Tãbus Anca-Oana, Tãnasã Cristina-Florentina) si trei cadre didactice (Iftemie Tamara Elena, Darie Vasilica si Grecu Elena).

“Adoptã un stil de viatã sãnãtos”

“Dorim ca aceastã colaborare europeanã dintre profesionistii din educatie, familiile elevilor implicati si comunitate sã aibã efecte pozitive asupra adolescentilor, sã le dezvoltãm abilitãti de a adopta un stil de viatã sãnãtos, sã constientizeze importanta unei alimentatii corecte si sã realizeze ce beneficii furnizeazã plantele noastre din Europa, sã aibã respect fatã de mediul înconjurãtor si plante în general, sã le formãm abilitãti de viatã care sã contribuie la dezvoltarea unor personalitãti puternice, cu sanse reale de insertie socialã. Pe parcursul celor doi ani, elevii tuturor scolilor partenere îsi vor îmbunãtãti competentele lingvistice de limba englezã si competentele digitale, vor constientiza importanta unei nutritii sãnãtoase, îsi vor consolida cunostintele despre corpul lor, despre plante, plantare, recoltare si prelucrare, partenerii aducându-si contributia comparând rezultatele lor în sarcini identice, de asemenea vor exista oportunitãti de a cunoaste oameni noi de culturi, obiceiuri si religii diferite. Motivatia proiectului este cã scoala are responsabilitatea si influenta asupra alegerilor viitoare ale adultului, iar mediul scolar este un mediu de educatie, socializare si relationare în care copilul îsi dezvoltã personalitatea, pentru ca oportunitãtile de angajare sã creascã. La nivel de parteneriat si în general, în Europa, este nevoie de educatie pentru sãnãtate, elevii sã devinã mai constienti de importanta unui stil de viatã sãnãtos si de promovarea unei alimentatii sãnãtoase în rândul tinerilor”, a declarat coordonatorul proiectului, prof. Tamara Elena Iftemie

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Continutul prezentului material reprezintã responsabilitatea exclusivã a autorului, iar Agentia Nationalã si Comisia Europeanã nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit continutul informatiei.