|

Proiecte antidrog în scolile vasluiene

INTERZIS…Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Vaslui continuã si în anul scolar 2018-2019 implementarea în scolile din judet a proiectelor nationale si locale având ca tematicã prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri si nsp (etnobotanice) în rândul elevilor. Printre aceste proiecte se numãrã: “Cum sã crestem sãnãtosi”, “ABC-ul emotiilor”, “Necenzurat”.

Grupul tintã este format din lucrãtori de tineret, tineri voluntari în asociatie, elevi ai scolii, tineri defavorizati care provin din zone de mare risc, tineri cu posibilitãti reduse, care vor constientiza valoarea fenomenului, îsi vor dezvolta abilitãtile si competentele în domeniul de preventie, si vor participa activ atât pe perioada proiectului, cât si dupã finalizarea lui, în programe de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor între 13 si 25 ani, de la nivelul comunitãtii si comunitãtii scolare locale/regionale. Partenerii locali ai coordonatorului sunt: Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu”, Liceul Teoretic “Emil Racovitã”, Liceul “Stefan Procopiu”, Scoala Gimnazialã “Stefan cel Mare” Vaslui, Scoala Gimnazialã Puscasi, CPECA Vaslui, Politia Vaslui, Penitenciarul Vaslui. “Cum sã crestem sãnãtosi” este un proiect ce presupune formarea de deprinderi de viatã sãnãtoasã în rândul copiilor de vârstã prescolarã si scolarã micã (clasa pregãtitoare), punând accent pe importanta adoptãrii unui stil de viatã sãnãtos (alimentatie, igienã, miscare), a comportamentelor sãnãtoase (fãrã fum de tigarã, alcool si medicamente fãrã prescriptie medicalã) si a modalitãtilor adecvate de rezolvare a conflictelor fãrã violentã si de luare a deciziilor. Proiectul are un numãr de 7 activitãti care sunt concepute în concordantã cu nivelul de dezvoltare socio-emotionalã al copiilor de vârstã prescolarã si scolarã micã, astfel încât sã fie atractive si usor de înteles. Copii vor învãta prin joc si activitãti practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele care îi ajutã sã se dezvolte sãnãtos si cum sã se fereascã de comportamentele periculoase. „ABC-UL EMOTIILOR” este un proiect de formare si consolidare a abilitãtilor emotionale cu rol de factori de protectie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe constientizarea de sine, abilitãtile de comunicare asertivã, gestionarea emotiilor negative, abilitatea de a face fatã presiunii grupului si de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sãnãtoasã. Proiectul se adreseazã elevilor din clasele I si a II-a si vizeazã formarea unui numãr de 15 cadre didactice care sã implementeze proiectul la 15 clase din judet. “Necenzurat” este un proiect national prin care ne dorim formarea unui numãr de 15 cadre didactice pe problematica consumului de droguri în vederea implementãrii proiectului Necenzurat la un numãr de 15 clase din judet. Scopul proiectului este dezvoltarea unor abilitãti de viatã la elevii cu vârste cuprinse între 12-14 ani, necesare luãrii unor decizii informate, corecte si responsabile în legãturã cu consumul de tutun, alcool si droguri, la nivel national.