|

Proiecte pentru Husi

POSIBILITÃTI… Primãria Husi are vesti bune! Ca urmare a comunicãrii primite din partea Asociatiei Grupul de Actiune Local (GAL) Husi, reprezentatii Primãriei sustin cã municipalitatea este consideratã “solicitant eligibil” în cadrul a nu mai putin de 9 proiecte. Pânã la data de 10 ianuarie 2019, Primãria va trebui sã pregãteascã portofoliul de proiecte în care este solicitant eligibil, prevãzut în Planul de Actiune Localã/Lista de Investitii.

Concret, sustine executivul, în proiectul de hotãrâre prin care le-a cerut acordul membrilor CL Husi, Primãria Husi este solicitant eligibil în proiectul privind “Construirea unui centru de resurse pentru comunitate in ZUM 3 – Dric, cu costuri estimate la un million de euro. Al doilea proiect este cel care vizeazã înfiintarea unui centru cultural-educational, cu costuri estimate la 600.000 de euro. Un alt proiect este cel care vizeazã construirea unui Teatru de Varã, cu costuri estimate la 250.000 euro. Tot solicitant eligibil este consideratã Primãria Husi si în privinta reabilitãrii dispensarului medical, de la Podul lui Ralea, unde s-ar putea construi un centru de recuperare medicalã, pentru adulti si copii, având drept cost estimate 550.000 euro. Lucrãri de infrastructurã stradalã în cartierele Dric 2 si Dric 3 reprezintã un alt proiect inclus în aceastã listã, cu o valoare estimatã de 450.000 euro. Reabilitarea termicã pentru blocurile din zonele marginalizate este, de asemenea, un alt proiect, cu costul estimat la 250.000 euro. Lucrãri de asigurare a utilitãtilor, înfiintarea unui club pentru vârstnici sau dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici si persoane cu dizabilitãti sunt alte trei proiecte considerate “eligibile”. Trebuie spus cã opozitia din CL Husi s-a arãtat scepticã în privinta acestor proiecte, criticând în principal modul în care s-a stabilit prioritatea lor, în raport cu alte obiective, cum ar fi de exemplu, cinematograful “Dacia”, care nu se regãseste pe listã. Primarul Ciupilan a replicat cã cinematograful este prin în altã sursã de finantare sI va fi reabilitat, iar toate aceste investitii prezentate anterior sunt necesare orasului si, în opinia sa, prioritare.