|

Proiecte Regio pentru dezvoltare – principalele probleme identificate în urma analizei situației economice și sociale

Ca o continuare a Programului Operațional Regional 2007-2013, POR 2014-2020 reprezintă unul dintre programele prin care România are posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile provenite din FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) în perioada menționată. Denumit pe scurt și Regio, programul a fost adoptat și a început să fie implementat, sprijinind nevoile de dezvoltare regională pe domenii de activitate diverse. La baza viziunii strategice stă, desigur, o analiză detaliată a situației economice și sociale pentru fiecare regiune a României. Care sunt principalele probleme identificate și zonele de interes vizate? Cu ajutorul experților din spatele site-ului www.inforegionordest.ro am reușit să aflăm răspunsul la această întrebare.

Situația complexă a necesarului de dezvoltare se reflectă și prin numărul sporit de axe prioritare de investiții ale POR 2014-2020, față de Programul Regio anterior. Problemele pentru care se caută soluții prin prezentul program sunt următoarele:

  • Cercetare-dezvoltare și inovare: Rezultatele cercetărilor efectuate la nivel de piață cunosc în prezent un transfer limitat în cadrul firmelor, iar nivelul de asimilare al inovării este de asemenea scăzut.
  • Sector IMM dezvoltat insuficient: Impactul negativ se face resimțit în acest caz la nivelul economiilor regionale. Competitivitatea scăzută cauzată de dezvoltarea insuficientă a sectorului IMM duce implicit la întârzierea progresului, dezvoltării economice și a îmbunătățirii nivelului de trai la nivel național. Micile afaceri au o densitate destul de scăzută în fiecare regiune, iar aproape două treimi dispar de pe piață încă din primul an de activitate.
  • Eficiența energetică: și aici au fost identificate situații problematice. Mai exact, la nivel de infrastructură publică (atât clădiri rezidențiale, cât și clădiri publice) există un potențial ridicat de economisire, în așa fel încât consumurile energetice să fie eficientizate.
  • În ceea ce privește mediul, nivelul de poluare ridicat din zonele urbane este o altă problemă pentru care se caută soluții prin POR 2014-2020.
  • Pentru a susține dezvoltarea urbană, Programul Regio vizează de asemenea și zonele urbane vacante, utilizate necorespunzător sau aflate în stare de degradare în toate orașele din România.
  • Patrimoniul cultural slab valorificat constituie de asemenea o problemă identificată în urma analizei economico-sociale efectuate.
  • Potențialul turistic – în această direcție se caută alternative pentru a revigora zonele turistice mai puțin dezvoltate.
  • Îmbunătățirea infrastructurii rutiere – întrucât anumite zone ale țării au un grad scăzut de accesibilitate, cu consecințe directe asupra atractivității și atragerii investițiilor, proiectele din cadrul POR 2014-2020 pot primi finanțare și în această direcție.
  • Dezvoltarea capitalului uman și îmbunătățirea incluziunii sociale constituie alte probleme ale căror soluții sunt date de îmbunătățirea infrastructurii sociale și pentru educație.
  • Nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale – împiedică implementarea politicilor cu privire la dezvoltarea economico-socială sustenabilă a comunităților locale și regionale.

Având în vedere toate aceste probleme și situații identificate, POR 2014-2020 are foarte bine definite obiectivele propuse. Mai exact, este vizată creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață din comunitățile locale și regionale. Misiunea poate fi astfel dusă la îndeplinire prin susținerea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor, în așa fel încât fiecare regiune să își poată valorifica potențialul prin gestionarea cât mai eficientă a resurselor.

Toate aceste informații, dar și numeroase alte detalii cu privire la ghidul solicitantului, instrucțiuni sau statusul proiectelor pot fi regăsite și în cadrul site-ului anterior menționat – www.inforegionordest.ro – ai cărui experți ne-au furnizat și datele cu privire la problemele a căror soluționare este urmărită prin Programul Operațional Regional desfășurat în perioada 2014-2020.