|

Proiectul Variantei de Ocolire a municipiului Bârlad este în grafic!

COMUNICARE… Directia Regionalã de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, a trimis presei locale bârlãdene un comunicat de presã cu date despre stadiul “Variantei de Ocolire a municipiului Bârlad”. Presa localã a primit deja informatii concrete de la Biroul de Presã al Primãriei Bârlad, dar se pare cã DRDP Iasi, care este condusã de unul dintre liderii PSD Iasi, ing. Ovidiu Laicu, a primit “observatii” din partea partidului cã nu comunicã stadiile proiectului, lãsând ca “liberalul” primar de la Bârlad sã informeze cetãtenii, ce ar putea percepe cã acesta ar fi cel care le-a realizat centura si nu PSD-ul aflat la conducerea tãrii. Ca atare, am primit un comunicat de la DRDP Iasi, fãrã nicio declaratie a vreunui “lider”, ci doar cu informatii.

Contractul privind realizarea “Variantei de Ocolire a municipiului Bârlad” îsi urmeazã cursul normal, conform graficelor stabilite între beneficiar – CNAIR SA si executant – Asocierea Tehnic Asist SRL – Tass Infra Logistic SRL. La acest moment, a fost aprobatã declaratia de proiectare si se lucreazã la proiectul tehnic, pentru care, prin contract, este prevãzutã o duratã de opt luni. De asemenea, au început operatiunile de descãrcare arheologicã, prevãzute tot în sarcina antreprenorului cîstigãtor al licitatiei.

DRDP dã asigurãri ferme… interzicând comunicarea de informatii de la Primãria Bârlad!

“Reamintim, contractul de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Bârlad a fost semnat pe 23 octombrie 2018, între CNAIR SA si cîstigãtorul licitatiei, Asocierea Tehnic Asist SRL – Tass Infra Logistic SRL. Obiectul contractului îl reprezintã proiectarea si executia lucrãrilor pentru constructia Variantei de Ocolire a municipiului Bârlad, care este formatã dintr-un segment distinct si anume Varianta de Est, care se desfãsoarã între DN 24, la intrarea în Bârlad si DN 24, la iesire din Bârlad spre Vaslui, în lungime de 11,28 km. Obiectivul va avea o lãtime a platformei drumului de 10 m si va cuprinde patru poduri, trei pasaje, douã intersectii la nivel si douã parcãri. Prin executia acestui contract se va realiza descongestionarea traficului de pe raza municipiului Bârlad, prin redirectionarea traficului greu în afara localitãtii. Valoarea contractului este de 132.050.652,68 lei fãrã TVA (echivalentul a 28 milioane euro fãrã TVA). În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a proiectului este de 30 luni, din care 8 luni proiectarea si 22 de luni executia lucrãrilor. Mai mentionãm cã antreprenorul va oferi o perioada de garantie a lucrãrilor de 7 ani.

Cu aceastã ocazie, precizãm cã beneficiarul proiectului este CNAIR SA, iar singurele institutii abilitate sã ofere informatii despre Varianta de Ocolire a municipiului Bârlad, precum si despre celelalte elemente de infrastructurã rutierã de interes national – drumuri nationale, poduri, pasaje si viaducte aflate pe traseul acestora, sunt Ministerul Transporturilor, CNAIR SA si DRDP Iasi.”, a precizat Biroul de presã al DRDP Iasi.