|

Protest în fata Primãriei Vaslui: liderul Sindicatului Transurb, în greva foamei | FACSIMIL

PROTEST… Ziua cea mare a venit. Liderul Sindicatului Liber si Independent al SC Transurb SA Vaslui, Samir Ionitã, intrã astãzi în greva foamei în semn de protest fatã de conditiile de muncã, programul si salariile prea mici ale anumitor angajati. Acesta va sta în fata Primãriei Vaslui, iar alãturi de el vor fi si alti colegi de sindicat, nemultumiti de conducerea Transurb. “Principala revendicare este aceea cã nu ni se acordã un program normal de opt ore de lucru. Stãm nouã ore la muncã si avem pe pontaj doar sase ore. De asemenea, ni se taie pauzele dintre curse”, a precizat liderul de sindicat. De cealaltã parte, conducerea Transurb a transmis cã s-a încheiat cu sindicatul un acord colectiv, valabil pânã pe 15 ianuarie, iar în acest timp se negociazã revendicãrile. “Este dreptul lui de a recurge la acest gest, desi, vã spun sincer, eu, care am fost sindicalist, nu îi vãd utilitatea. L-am chemat pe lider la masa negocierilor, am încercat sã vedem ce anume doreste, dar nu reusim sã ajungem la un consens”, a precizat purtãtorul de cuvânt al societãtii Transurb.

Conflictul de muncã dintre Sindicatul Liber si Independent si conducerea societãtii Transurb dureazã de mai bine de zece luni. Sindicalistii au luat pe rând toate formele de protest: grevã japonezã în luna februarie, pichetare în fata Primãriei Vaslui, alãturi de colegi de sindicat din toatã tara (în luna iunie), grevã de avertisment (au refuzat sã asigure transportul în intervalul orar 06:00-08:00), în luna octombrie, impiedicatã de conducere, care le-a gãsit imediat înlocuitori. Potrivit Sindicatului Liber si Independent al SC Transurb SA Vaslui, salariatii au urmãtoarele nemultumiri: (1) Nesemnarea Contractului Colectiv de Muncã; (2) Nerespectarea normelor de sãnãtate si securitate în muncã; (3) Discriminarea salariatilor în functie de apartenenta sindicalã; (4) Neasigurarea realizãrii de cãte toti salariatii a normei de muncã. Salariatii sunt obligati sã lucreze în repausul sãptãmânal pentru efectuarea normei de lucru; (5) Nu s-au gãsit solutii pentru nicio revendicare formulatã de sindicat, în schimb s-au tãiat trei zile de concediu de la toti salariatii în afarã de soferi (acest lucru fãcându-se fãrã a negocia cu sindicatul) ; (6) Neacordarea drepturilor salariale ce se cuvin în conformitate cu prevederile Codului Muncii”.

Conducerea Transurb: “am trecut la negocieri individuale cu salariatii”

De cealaltã parte, conducerea societãtii Transurb îl acuzã pe Samir Ionitã cã se foloseste de sindicat în interes personal: “nu vreau sã ascund un lucru. El ne-a chemat pe noi în judecatã (n.r. Samir Ionitã fusese concediat pe motiv cã s-ar fi aflat sub influenta alcoolului în timpul serviciului), iar instanta a decis înlocuirea concedierii lui disciplinare cu retinerea a 10% din salariu pe trei luni. El nu e de acord cu acest lucru, însã eu trebuie sã-i retin acesti bani pentru cã suntem o institutie bugetarã, iar Curtea de Conturi ne verificã. Avem un acord colectiv încheiat cu sindicatul, valabil pânã pe 15 ianuarie, timp în care se negociazã revendicãrile. Este dreptul lui de a recurge la acest gest, desi, vã spun sincer, eu, care am fost sindicalist, nu îi vãd utilitatea. L-am chemat pe lider la masa negocierilor, am încercat sã vedem ce anume doreste, dar nu reusim sã ajungem la un consens. Dânsii refuzã cu obstinatie sã semneze contractul de muncã pentru cã nu acceptã programul fractionat, care presupune cã salariatul nu munceste opt ore consecutiv si, prin rotatie (o datã sau de douã ori pe lunã). Lucreazã în orele de vârf, adicã de la ora 4:00 pânã la ora 8:00 dimineata, iar apoi mai vine încã patru ore. Lor nu le convine acest lucru, dar în toatã tara se lucreazã asa. Pentru acest program fractionat, noi am prevãzut un spor, însã dânsii ne-au notificat cã nu vor sã facã ore suplimentare si cã nu vor sã lucreze sâmbãta si duminica. O societate ca a noastrã efectueazã transport si sâmbãta, si duminica. În aceste conditii, refuzând sã semneze contractul colectiv de muncã, noi am trecut la negocieri individuale cu salariatii, pentru cã altfel nu avem baza legalã sã le plãtim salarii mai mari. De asemenea, ni se solicitã sporuri de 150 le/persoanã pentru fiecare sãrbãtoare din calendar, adicã de 1 martie, 8 martie, 1 iunie, de Rusalii, de Crãciun… Fiind o societate bugetarã, Ordonanta 26/2013 spune clar cã nu pot fi plãtite drepturi salariale mai mari decât prevede legea bugetului”, explicã purtãtorul de cuvânt al societãtii Transurb, juristul Liviu Maties.

Liderul de sindicat: “voi intra în greva foamei pe duratã nedeterminatã pânã la solutionarea revendicãrilor”

Neajungând la un consens cu conducerea societãtii Transurb, liderul de sindicat va recurge astãzi la cea mai durã formã de prostest: greva foamei. “Ca urmare a conditiilor proaste de muncã, a neacordãrii conditiilor de protectie socialã si de securitate si sãnãtate în muncã si mai ales pentru abuzurile si discriminãrile la care sunt supus eu si membrii sindicatului pe care îl reprezint, vã înstiintãm cã începând cu data de 22.11.2019 voi intra în greva foamei pe duratã nedeterminatã pânã la solutionarea revendicãrilor. De asemenea, vã înstiintãm cã aceastã actiune de protest se va defãsura în fata Primãriei Vaslui”, se aratã în adresa trimisã de liderul Sindicatului Liber si Independent al SC Transurb SA cãtre Prefectura Vaslui, Primãria Vaslui, Consiliul Local Vaslui, Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui si Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui.

IATA CAT CASTIGA LIDERUL DE SINDICAT