|

Provocare pentru agricultori: subventii de 3.000 de euro pentru un hectar de usturoi

BANI… Subventia la usturoi creste de la 1.000 de euro la 3.000 de euro la hectar, ceea ce ar fi o veste bunã pentru fermierii din judetul Vaslui care doresc sã acceseze fonduri europene pentru alte culturi, decât grâul sau porumbul. Ministerul Agriculturii a decis sã majoreze suma acordatã cultivatorilor români în urma unor consultãri cu legumicultorii din sector unde s-a ajuns la concluzia cã cuantumul propus anterior nu acoperã tehnologia de culturã a usturoiului. Termenul limitã pentru înscrierea în programul de minimis dedicat culturii de usturoi este 15 mai, pentru culturile înfiintate în 2019. Valoarea sprijinului financiar care va fi acordat beneficiarilor este de 13.950 lei/ha, care reprezintã contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha, fãrã a depãsi valoarea maximã de 15.000 euro, pentru trei exercitii financiare de fiecare beneficiar.

Initial, suma adoptatã la nivel guvernamental echivala cu 1.000 de euro la hectar, banii fiind insuficienti, având în vedere cã usturoiul este o culturã ce presupune costuri importante pentru înfiintare. În decizia sa de a tripla cuantumul ajutorului de minimis pentru usturoi, Ministerul Agriculturii argumenteazã cã aceastã culturã are un potential nevalorificat pe deplin în sensul existentei unor premise care sã ofere producãtorilor posibilitatea functionãrii în conditii de piatã echitabile în context concurential. În România, suprafata cultivatã cu usturoi în anul 2017 a fost de 9.974 hectare, obtinându-se o productie de 55.673 tone. Majoritatea suprafetelor sunt exploatate de cãtre micii fermieri constituiti în ferme de familie. În perioada 2010-2017, trendul general al productiei a fost descrescãtor. În anii 2016 si 2017 productia de usturoi a înregistrat un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 productia de usturoi a scãzut cu 11,5 mii tone. „În urma analizei datelor comunicate de directiile pentru agriculturã judetene a rezultat o suprafatã medie a exploatatiei de 0,22 ha. La nivelul României, consumul de usturoi anual/cap de locuitor reprezintã 2,2 kg, respectiv 1,41 % din consumul total de legume”, mai subliniazã Ministerul Agriculturii. Deficitul de productie la cultura de usturoi cultivat în câmp se datoreazã costurilor mari de productie, deficitului de sãmântã din soiuri autohtone, lipsa gamei de masini si utilaje necesare aplicãrii tehnologiei precum si slaba asociere a producãtorilor agricoli.