|

Rãzboiul celor 250 de locuri de casã, câstigat în instantã de primãria Muntenii de Jos

SENTINTÃ… Sute de familii din comuna Muntenii de Jos, care vor sã-si facã o casã, vor primi în curând amplasamentele pentru noile locuinte. Dupã aproape trei ani de procese, primãria a câstigat procesul purtat cu Comisia Judeteanã de Fond Funciar (CJFF) si Prefectura judetului Vaslui. În 2012, CJFF a cerut blocarea tuturor procedurilor de acordare de locuri de casã într-o fostã livadã de visini, a firmei Marflor, dupã ce primãria Muntenii de Jos anuntase cã a împãrtit 250 de locuri de casã pentru tineri si familii fãrã locuintã. Pentru cei care primiserã deja locuri de casã si începuserã constructia de case, a fost un cosmar.

Blocatã de procesul intentat Prefecturii, primãria Muntenii de Jos nu i-a putut ajuta pe cei care au început sã-si facã locuinte în fosta livadã, nici cu retea de energie electricã, apã, gaze sau asfalt. La începutul acestei luni, Tribunalul Vaslui a decis sã dea dreptate primãriei. Iatã sentinta care a adus usurare printre cei care au început case la Muntenii de Jos: „Admite apelul formulat de apelanta-reclamantã Unitatea Administrativ Teritorialã Muntenii de Jos împotriva sentintei civile nr. 567/16.03.2017 a Judecãtoriei Vaslui, pe care o schimbã în parte, în sensul cã: Admite, în parte, cererea, asa cum a fost precizatã, formulatã de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorialã Muntenii de Jos, prin reprezentant legal, cu sediul în comuna Muntenii de Jos, jud. Vaslui, în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeteanã pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privatã asupra Terenurilor Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, jud. Vaslui. Dispune rectificarea notãrii în cãrtile funciare nr. 71075, 71076, 71077, 71078, 71079, 71080, 71081, 71082, 71083, 71084, 71085, 71086, 71087, 71088, 71089, 71090, 71091 si 71092 ale Comunei Muntenii de Jos, si, în consecintã, dispune radierea notãrii interdictiilor înscrise în cãrtile funciare amintite, notare care s-a fãcut ca urmare a adresei nr. 8864/30.10.2012 a pârâtei. Ia act cã pãrtile nu au solicitat cheltuieli de judecatã în primã instantã. Pãstreazã celelalte dispozitii ale sentintei apelate care nu contravin prezentei decizii. Ia act cã nu s-au solicitat cheltuieli de judecatã în apel. Definitivã”. „Instantele au dispus ridicarea sechestrelor pe loturile respective, astfel cã se pot demara lucrãrile de constructie de cãtre cei cãrora le-au fost repartizate loturi. Îi asteptãm sã le dãm autorizatii de constructie, urmând sã mã ocup de extinderea retelei de energie electricã spre acele case”, a spus Dãnut Cretu, primarul de la Muntenii de Jos.