|

Reacţia conducerii Transurb la cele mai recente articole în care este implicată societate

DREPT LA REPLICĂ… Conducerea SC Transurb SA a reacţionat în urma apariţiei în ziarul Vremea Nouă a ultimelor două materiale în care este implicată societate. Este vorba despre articolele “Oamenii lui Pavăl de la Transurb au dilatat timpul! Un jurist lucrează 26 de ore pe zi și procurorii spun că se poate” şi “Liderul de sindicat de la Transurb amenintat la scenã deschisã: “O sã-ti iau si chilotii de pe tine!” | FACSIMIL“, prin intermediul cărora ziarul a evidenţiat faptul că juristul societăţii Liviu Matieş lucrează 26 de ore din 24, permiţându-şi de faţă cu jurnaliştii Vremea nouă să-l ameninţe pe liderul de sindicat pentru că a pus la dispoziţia presei informaţii şi documente importante, precum rechizitoriul procurorilor de neîncepere a urmăriri sale penale. Redăm în rândurile următoare dreptul la replică al conducerii SC Transurb SA:

“Prevederile legale cu privire la libertatea de exprimare se regăsesc în Constituţia României astfel: la art. 30 alin (1) ni se aduce în vedere caracterul inviolabil al dreptului la libera exprimare în mod public.

Ce este esenţial să reţinem este faptul că, alin (6) al art. 30 din Constituţie precizează faptul că, Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Acest lucru înseamnă că, dacă prin exercitarea dreptului la libera exprimare de către o persoană, se aduce atingere demnităţii, onoarei sau vieţii particulare a altei persoane, atunci libertatea de exprimare este înţeleasă în mod eronat, iar această conduită încalcă fără îndoială prevederile legale.

Pentru ca cititorii dumneavoastră sa-si formeze o părere corecta asupra situaţiilor prezentate in ediţiile din 28 si 29 iunie 2020, facem precizarea ca d-1 Primar Vasile Pavai nu are nicio atribuţie in a face angajari la S.C. TRANSURB S.A. Vaslui si nu a intervenit niciodată in vederea angajarii vreunei persoane astfel,nu exista angajaţi intitulaţi “oamenii domnului primar Pavai”. La nivelul societarii exista proceduri operaţionale, fiecare activitate a societăţii, atat in domeniul resurselor umane cat si privitor la domeniile de exploatare* fiind procedurala conform Ordinului

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20ÎS privind privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

In cadrul societăţii noastre, contractele individuale de munca sunt încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, mărturie stand procesele verbale de control încheiate de inspectorii de munca, de-a lungul timpului. Mai mult decât atat, situaţia prezentata de dumneavoastră, a făcut obiectul unor cercetări penale care au concluzionat ca nu exista nicio incalcare a legii in ce priveşte relaţiile de munca dintre societate si consilierul juridic Liviu Maties, despre care faceţi vorbire.

Consilierul juridic la care fac referire articolele din cotidianul dumneavoastră desfasoara activitate in regim de telemunca, cu respectarea tuturor reglementarilor impuse de lege, dealtfel o lege mult folosita de toate companiile din lume in perioada pandemiei pentru asigurarea continuităţii activităţii cat si folosirea eficienta a resurselor umane si protejarea locurilor de munca.

S.C. TRANSURB S.A. Vaslui este o societate de interes public, inclusa in categoria instituţiilor bugetare, asa cum sunt acestea definite de dispoziţiile art. 2 pct. 30 din Legea 500/2002 privind finanţele publice precum si de dispoziţiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

Cetăţenii municipiului Vaslui trebuie sa ştie ca societatea SC TRANSURB SA desfasoara un serviciu de interes public si toti salariaţii societarii isi primesc drepturile salariale din bani publici, altfel spus, din banii contribuabililor si parţial din vanzarea legitimaţiilor de călătorie. Din acest motiv apelam la toti concetăţenii noştri ca orice neconformitate privitoare la comportamentul, atitudinea, solicitudinea personalului de bord(conducatorilor auto si taxatoare) dar si a celorlalţi angajaţi ai societarii noastre precum si aspecte referitoare la mijloacele de transport(ordine,curatenie)sa ne fie semnalate pentru remedierea de indata la adresele; telefon/fax 0235/314831; telefon dispecerat: 0736/394080; mail: transurb @yahoo.com.

Orice nemulţumire exprimata de liderii de sindieat cu privire la refuzul societarii de a le majora salariile la un nivel care incalca dispoziţiile legale, trebuie supusa arbitrajului, concilierii, a medierii sau a soluţionării in instanţa. Daca, totuşi, ziarul dumneavoastră, si-a asumat calitatea de portavoce a sindicatului din Transurb SA, va rugam sa solicitări informaţiile corecte de la societate si sa prezentări situaţia in mod corect, asa cum va obliga deontologia. Orice încercare de dezinformare a cititorilor, din interese informe, va descalifica si dezonorează titulatura de organ de presa”, cu deosebită consideraţie, director ing. Mariana Plăcintă.