|

Restrictii totale la vânzarea de porci, în târgurile duminicale vasluiene

MARE ATENTIE!… Vânzãtorii de porci, care bântuie târgurile de duminicã din judetul Vaslui, riscã sanctiuni usturãtoare, plus dosare penale, dacã vor iesi cu animalele la vânzare în târgurile duminicale, de la finele acestei sãptãmâni. Pentru prevenirea aparitiei de noi focare de boalã, din ordinul prefectului Eduard Popica se mentin, pentru zilele urmãtoare, o serie de mãsuri ce trebuiesc respectate de cãtre crescãtorii de porcine, dar si de cãtre cei care se ocupã cu vânzarea purceilor în târgurile comunale, în special cele de duminicã.

Conform prefectului, se mentin restrictiile privind introducerea pe teritoriul Uniunii Europene (inclusiv în tara noastrã) a produselor alimentare de origine animalã provenite din tãri terte. Este interzisã, anuntã prefectul judetului, functionarea târgurilor de animale, evitarea aglomerãrilor de animale sau organizarea de expozitii de animale, pentru toate speciile. În perioada urmãtoare vor continua controalele comune DSVSA Vaslui – IPJ Vaslui , atât în târgurile de animale, cât si în zonele limitrofe târgurilor, precum si în trafic, pentru a se verifica dacã sunt respectate restrictiile sanitare veterinare privind circulatia porcinelor. Sunt si o serie de obligatii ce revin detinãtorilor de porcine, respectiv: sã cresca porcii în spatii împrejmuite, în adãposturi închise, cu respectarea conditiilor de igienã si sã evite accesul în zona de crestere a porcinelor cu hainele si încãltãmintea cu care au fost în locuri posibil contaminate; sã solicite medicului veterinar din localitate, înregistrarea exploatatiilor de suine, identificarea si înregistrarea animalelor existente permanent în exploatatie; sã achizitioneze porcine numai din exploatatii înregistrate sanitar veterinar, însotite de documente corespunzãtore. „Reamintim pe aceastã cale nivelul sanctiunilor care se pot aplica de cãtre inspectorii DSVSA în cazul nerespectãrii prevederilor legislatiei sanitare veterinare referitoare la miscarea animalelor: vânzarea sau cumpãrarea animalelor fãrã documentele prevãzute de legislatia sanitarã veterinarã în vigoare – amendã cuprinsã între 600 si 1200 lei; efectuarea transporturilor de animale cu mijloace de transport neautorizate – amendã cuprinsã între 1200 si 1800 lei; detinerea sau transportul de animale neidentificate si neînregistrate, fãrã documente sanitare veterinare, cu amendã cuprinsã între 720 si 1500 lei”, explicã prefectul judetului. Nerespectarea restrictiilor sanitare veterinare în zonele de protectie antiepizooticã va fi pedepsitã cu amenda cuprinsã între 2.400 si 3.600 lei.