|

S-au schimbat penalitățile la plata impozitelor și s-au introdus unele noi

Din ianuarie 2016, s-au introdus noi tipuri de penalizări care nu existau până acum în legislaţia românească, precum penalitatea de nedeclarare, potrivit AvocatNet.ro.

Valoarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere este mai mică de la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură fiscală.

Actul normativ introduce şi noi tipuri de penalizări care nu existau până acum în legislaţia românească, precum penalitatea de nedeclarare, cea care vizează contribuabilii care acţionează cu rea-credinţă, adica aceia care declară mai puţin decât câştigă sau cei care nu-şi raportează deloc obligaţiile fiscale.

Noul Cod de procedură fiscală, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016, modifică, printre altele, regimul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere.

Actul normativ stabileşte că, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, contribuabilii vor datora statului, la fel ca până acum, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Potrivit documentatului citat, dobânda este o obligație fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale principale ca urmare a neachitării la scadență, de către debitor, a obligațiilor fiscale principale.

La fel ca până acum, dobânzile se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Totuși, începând din 2016, valoarea dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, micşorată de la 0,03%, atât cât a fost pană la finalul anului 2015. Acest lucru corespunde unui nivel de 7,32% în acest an (2016 are 366 de zile), faţă de 10,95% pe an, cât a fost anul trecut.

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/s-au-schimbat-penalita-ile-la-plata-taxelor-i-impozitelor-cu-noul-cod-fiscal-din-2016_1864153.html#ixzz3x1KmArhd
Follow us: @realitatea on Twitter