|

S-au semnat contractele de executie pentru viitorul drum strategic al judetului Vaslui

EXECUTIE… La Consiliul Judetean Vaslui a fost semnat, ieri, acordul contractual pentru proiectare si executie a lucrãrilor la obiectivul de investitie “Regiunea Nord-Est- Axa rutierã strategicã 4: Vaslui “Reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Bârlad – Laza – Codãesti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”. În urma finalizãrii procedurii de licitatie publicã s-au semnat contractele de proiectare si executie a lucrãrilor, pentru fiecare lot în parte.

Astfel, pentru lotul 1 – SC Soragmin SRL, cu o valoare totalã de 50.431.456,26 Lei, fãrã TVA; pentru lotul 2 – SC Soragmin SRL, cu o valoare totalã de 20.289.528,96 Lei, fãrã TVA; pentru lotul 3 – Asocierea SC Tehnic Assist SRL – SC Tass Infra Logistic SRL – SC Proiect-Construct Regiunea Transilvania SRL – SC Drum Pod Invest Invest SRL, cu o valoare totalã de 65.252.188,16 Lei, fãrã TVA. Durata contractelor de proiectare si executie a lucrãrilor va fi de 35 de luni, din care cinci luni pentru proiectare si 30 de luni pentru executia lucrãrilor. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 6 – „Îmbunãtãtirea infrastructurii rutiere de importantã regionalã”, Prioritatea de investitii 6.1 – „Stimularea mobilitãtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” si are o valoare totalã de 222.001.842,03 lei, inclusiv TVA, din care 213.074.058.31 este asistentã financiarã nerambursabilã din partea Uniunii Europene si a Guvernului României, iar suma de 8.927.783,72 lei este cofinantarea asiguratã de U.A.T. Judetul Vaslui. Proiectul va fi implementat de Judetul Vaslui, în parteneriat cu comunele Zorleni, Bãcani, Alexandru-Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, stefan cel Mare, Zãpodeni, Dãnesti, Codãesti, Miclesti, traversate de drumul strategic. Rezultatele urmãrite prin implementarea proiectului sunt: lungimea de drum judetean reabilitat sau modernizat, conectat la TEN-T – 82,649 km; lungimea de pistã de biciclete nou construitã – 1.710 m; lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml; statii de transport public construite/modernizate – 24 buc; poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc; poduri reabilitate – 6 buc; podete pentru scurgerea apelor: podete noi -15 buc; înlocuirea podetelor existente cu podete noi – 127 buc; reparatii la podetele existente – 62 buc; amenajarea trecerii la nivel cu calea feratã – 1 buc. Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, începând cu data de 1 aprilie a.c. cu termen de finalizare 30 iunie 2022. „”Vorbim de un drum strategic de aproape 100 de kilometri. În viziunea noastrã, investitia avea menirea sã deschidã o nouã cale de comunicatie pentru transportul de persoane, pentru economie, turism, sã dea posibilitatea si celor din vestul judetului sã iasã spre Iasi sau prin Bârlad spre Bucuresti. Sper cã momentul acesta va fi unul bun, norocos pentru noi, iar dacã vom întâmpina probleme în executia lucrãrilor sã le putem depãsi. Aveti tot sprijinul nostru în acest sens”, a declarat Drumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.