|

Sãptãmâna Protectiei Civile în cadrul ISU “Podul Înalt” Vaslui

ACTIVITÃTI…ISU Vaslui sãrbãtoreste în fiecare an, pe 28 februarie, Ziua Protectiei Civile din România, pe 1 Martie se marcheazã Ziua Internationalã a Protectiei Civile si pe 4 martie se omagiazã victimele cutremurului din 1977. Cu ocazia zilelor Protectiei Civile, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã “Podul Înalt” al Judetului Vaslui va organiza în perioada 24 februarie – 4 martie o serie de activitãti, care vor culmina cu o amplã manifestare de omagiere a victimelor cutremuruluii din 1977, în toate scolile din judetul Vaslui, pe data de 4 martie.

28 februarie este data la care Regele Carol al II-lea semna Înaltul Decret Regal din 1930, publicat la 23 martie 1933, în Monitorul Oficial al României, ca „Regulamentul Apãrãrii Pasive contra Atacurilor Aeriene”. Prin semnarea acestui document, a fost semnat actul de nastere al Protectiei Civile, institutie care, initial, purta denumirea de “Apãrare Pasivã”. Înfiintate dupã Primul Rãzboi Mondial, pentru protectia fortelor necombatante, structurile protectiei civile si-au extins domeniul de activitate, contribuind la salvarea vietilor omenesti si a bunurilor amenintate de catastrofe si dezastre. Printr-o Rezolutie a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), începând cu anul 1972, în ziua de 1 Martie se sãrbãtoreste „Ziua Internationalã a Protectiei Civile”. În data de 4 martie, se omagiazã victimele cutremurului din 1977. Seismul produs la ora 21.22, cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter si o duratã de circa 56 de secunde, a avut efecte devastatoare asupra populatiei si economiei României, fiind înregistrate 1.570 persoane decedate (cele mai multe, 1.391, fiind în Bucuresti), 11.300 persoane rãnite si peste 35.000 de locuinte prãbusite.

În prezent, Protectia Civilã îsi demonstreazã din ce în ce mai pregnant misiunea umanitarã de protejare a vietii si bunurilor cetãtenilor, în fata efectelor distrugãtoare ale catastrofelor si calamitãtilor, afirmându-si constant dimensiunea internationalã a activitãtii sale, sub deviza „Cu viata mea, apãr viata”. Pe lângã numeroasele atributii si misiuni pe care le au de îndeplinit, salvatorii ISUJ Vaslui intervin în diverse situatii de urgentã, de la incendiile cu care s-au confruntat mereu, pânã la inundatii, cutremure, alunecãri de teren, descarcerãri, asistentã medicalã de urgentã, salvãri de persoane si animale din diferite situatii, asanãri de munitie neexplodatã din timpul conflictelor armate, deblocare, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apã, iluminat, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte mãsuri de protectie a cetãtenilor în caz de situatii de urgentã.

Activitãti dedicate Sãptãmânii Protectiei Civile

Cu ocazia zilelor Protectiei Civile, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã “Podul Înalt” al Judetului Vaslui va organiza în perioada 24 februarie – 4 martie o serie de activitãti, dupã cum urmeazã:

24 februarie- Adresarea invitatiei ca elevii din toate unitãtile de invãtãmânt si salariatii sã participe la exercitiul judetean de evacuare organizat de ISUJ Vaslui în colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui;

24-27 februarie, organizarea de întreceri sportive al personalului inspectoratului, sub egida „Cupa Protectiei Civile”, activitate ce se va desfãsura pe diferite ramuri sportive;

26 februarie - 4 Martie Difuzarea de mesaje preventive în mall-uri, supermarket-uri, centre comerciale si cinematografe;

27 Februarie – 4 Martie Zilele Portilor Deschise în toate subunitãtile si punctele de lucru apartinând Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã “Podul Înalt” al Judetului Vaslui;

28 Februarie Organizarea unui simpozion dedicat “Zilei Protectiei Civile”;

4 Martie Organizarea unui exercitiu judetean de evacuare în toate unitãtile de învãtãmânt, popularizarea mãsurilor specifice si a regulilor de comportare în caz de cutremur si alte dezastre.

În perioada mentionatã, vor fi instalate puncte de informare preventivã cu împãrtire de pliante având reguli de comportare la cutremur si diferite situatii de urgentã, în diferite zone aglomerate din judet. La toate aceste activitãti vor participa salvatorii ISUJ Vaslui si voluntarii din cadrul inspectoratului. „Invitãm toti vasluienii sã ni se alãture în aceastã perioadã si sã fie alãturi de noi, pentru a cunoaste tehnica de interventie, modul de acordare a primului ajutor si salvarea din diferite situatii de urgentã.”, precizeazã comandantul ISU Vaslui.