|

Scandal pe conducta de gaze, la Banca

Un primar pune în pericol o investitie de interes national

Nervi si acuze între conducerea companiei Gaz Est si primarul comunei Banca, Vasile Vânãtoru, ieri la sedinta Consiliului Local. Motivul: încãpãtânarea primarului Vânãtoru de a ceda o suprafatã de teren pentru drumul de acces cãtre statia de pompare a gazelor, statie care va fi construitã de Gaz Est la începutul anului viitor. Primarul detine o bucatã de teren tocmai în apropierea acestei statii si sustine cã nu cedeazã terenul pentru drumul de servitute pânã ce Gaz Est nu alimenteazã cu gaze tot satul Garã Banca, conform proiectului de la Ministerul Economiei. El sustine cã are informatii cã doar o parte din sat va beneficia de gaze, iar reteaua nu va strãbate toatã localitatea. “Probabil, domnul primar încearcã o negociere cu noi pentru acel teren, sunt unele interese ascunse. Nu întelegem de ce pune bete în roate acestui proiect, uitând cã, de fapt, vor suferi oamenii din Banca, care nu vor avea gaze asa curând”, a spus managerul general al Gaz Est, Adrian Tighici. “Luni dimineatã, vom trimite o adresã cãtre Gaz Est. Eu nu am nevoie de nimic, cedez Consiliului Local acea portiune de teren fãrã nicio pretentie, pãcat cã a existat acea nesigurantã, când am vãzut cã au astupat santurile. Sã ne semneze o garantie cã vor executa lucrarea conform plansei de la proiect, altfel nu cedez acel teren”, a strigat primarul, care încearcã sã forteze astfel compania Gaz Est. Atitudinea primarului este legatã de un zvon, total fals, care circulã prin zonã, cum cã reteaua de gaze nu va ajunge si la locuinta edilului, de la capãtul satului Garã Banca!

La Banca, primarul Vasile Vânãtoru este în rãzboi deschis cu conducerea Gaz Est, pe care o acuzã de faptul cã nu intentioneazã sã-si respecte clauzele contractuale negociate cu Ministerul Economiei. Vrând sã demonstreze cã este cel mai tare din parcare, primarul ar fi trimis mai multe reclamatii la Bucuresti, în care sustinea cã Gaz Est, care a câstigat distributia de gaze în Banca, pe satele Garã Banca si Sãlcioara, nu-si respectã toate obligatiile. Total fals, pentru cã au venit controale, inclusiv de la ANRE, care au constatat cã operatorul de gaze este în regulã si în grafic cu lucrãrile. De fapt, ce doreste primarul? În paralel cu extinderea retelei de distributie în cele douã sate, Gaz Est trebuie sã construiascã o statie de distributie. De comun acord cu primarul s-a gãsit o locatie, undeva în apropierea satului Garã Banca, în apropierea conductei magistrale Bârlad-Vaslui-Iasi. Toate bune si frumoase, pânã ce a apãrut problema drumului de servitute, acea cale de acces spre statie. Ori, locatia pe care trebuie sã treacã drumul este o proprietate privatã, iar proprietar este însusi… primarul Vânãtoru. Primarul nu vrea cu niciun chip sã cedeze un metru de teren, pânã ce conducerea Gaz Est nu-i dã garantii la notar, cã reteaua de gaze va ajunge pânã la finele satului, adicã prin fata casei sale! Cei care suferã si vor suferi de pe urma încãpãtânãrii primarului sunt cei aproape 2.000 de locuitori din cele douã sate, care vor mai avea de asteptat ani de zile pânã vor aprinde prima flacãrã de gaze, dacã nu se gãseste o solutie cât mai urgent.

“Dl. primar Vânãtoru a tot tãrãgãnat lucrurile la Banca”

Odatã ce s-a aflat de faptul cã este nevoie de drumul de servitute, primarul a încercat sã forteze mâna Gaz Est. A avut propria motivatie: sustine cã compania de gaze a fãcut niste santuri, dupã care a scos conductele si nu a mai terminat lucrarea pânã la capãtul satului, unde este o fermã de pãsãri, astupând santurile respective. Vasile Vânãtoru s-a supãrat foc, crezând cã reteaua de gaze nu va strãbate tot satul Garã Banca si nu va ajunge la casa sa, din capãtul satului. Asa se face cã a refuzat sã transmitã Consiliului Local acea bucatã de teren pentru a se construi drumul de acces. Ieri, managerul general al Gaz Est, Adrian Tighici, si directorul economic al institutiei au mers la o întâlnire cu consilierii locali, în ceea ce s-a dorit o mediere si prezentare a situatiei de fapt, nu cum o spune primarul Vânãtoru peste tot. “Noi am câstigat, în 2011, licitatia pentru distributia cu gaze a localitãtilor Gara Banca si Sãlcioara. Timp de 49 de ani vom asigura distributia si mentenanta sistemelor din cele douã sate. Am efectuat deja lucrãri de 6 miliarde de lei vechi. Am solicitat un teren pentru constructia unei statii de distributie, am gãsit întelegere la Consiliul Local si am primit un teren în domeniul public. Ori, acum a apãrut o problemã, în sensul cã trebuie datã o hotãrâre de Consiliu Local si pentru drumul de servitute. Prin lege, odatã ce s-a alocat teren pentru un obiectiv de interes national, cum este acea statie, se alocã teren si pentru aleea de servitute. Ori, am vãzut cã dl. primar tot tãrãgãneazã aceastã problemã, dânsul stie de ce. A venit secretarul de stat din Ministerul Economiei aici, la Banca, si a rãmas blocat când a vãzut cã nu putem merge mai departe, pentru cã nu avem drumul de servitute. Vã spun cã, în conformitate cu legea, dureazã 9 luni termenul de rezolvare a cererii de racordare, dupã ce se obtine si avizul pentru drumul de servitute, deci sunt îndeplinite toate conditiile. Dacã populatia doreste ca în iulie-august anul viitor sã functioneze reteaua de gaze, trebuie sã dati acel aviz si acel teren pânã în decembrie, cel mai târziu”, a explicat managerul Tighici. Atât i-a trebuit primarului, care a luat foc si a acuzat conducerea Gaz Est de netransparentã. “Pe acel drum, coincidenta face cã eu sunt proprietarul terenului, domnule director”, a spus primarul, spre uimirea consilierilor. Acesta a continuat: “Eu sunt de acord cu acel drum, merg cu dumneavoastrã la notar si spun cã sunt de acord sã cedez acea suprafatã pentru drumul de servitute, nu vã cer niciun ban, numai cã trebuie sã veniti si dvs la notar sã-mi dati scris, în fata notarului cã veti extinde reteaua de gaze în toatã comuna, pânã la ferma dlui doctor (este vorba de o fermã a unui investitor din afara judetului, care este situatã la capãtul satului Garã Banca, n.r.). A apãrut o suspiciune dupã ce ati sãpat niste santuri, dupã care ati scos conductele si nu ati mai continuat pânã la capãtul satului. Mi s-a spus cã doar 3,4 km de retea veti face, ori conform plansei din proiect trebuie sã faceti o distantã mai mare. Am discutat si eu cu dl. director în mai multe rânduri. Ori, eu ce sã fac? Sã accept ca un numãr de 60 de case sã nu fie racordate. Sã mi se spunã cã se respectã acea plansã, altfel…”. Degeaba a încercat conducerea Gaz Est sã-i spunã cã reteaua de gaze va ajunge pânã la ferma de pãsãri din capãtul satului.

Vânãtoru nu se lasã: vrea garantii scrise, altfel va suferi toatã comuna…

Primarul Vânãtoru nu este dispus sã cedeze, pânã ce nu i se prezintã garantii scrise cã reteaua va ajunge în tot satul, implicit pe la casa sa. “Noi v-am adus un kilometru de conductã, este în curtea primãriei. Nu mai putem face lucrãri acum, nu se pot face lucrãri la gaze pe timp de iarnã. În primãvarã, ne apucãm de treabã si extindem reteaua în tot satul. E normal sã vrem sã ajungem la acea fermã, este un consumator mare, deci nu înteleg unde este problema”, a rãspuns managerul general al Gaz Est. Din pãcate, orbiti de primar, unii consilieri locali s-au purtat foarte agresiv cu conducerea operatorului de gaze. Degeaba li s-a spus cã s-ar putea invoca acea lege care permite trecerea terenului respectiv la Consiliul Local, invocându-se faptul cã este vorba de o investitie de nivel national. “Sunt multe comune care încearcã de multi ani sã aibã gaze si dvs. tãrãgãnati si nu vreti sã faceti ceea ce spune legea. Trebuie sã afle cetãtenii comunei cã, din cauza atitudinii dvs, toatã lumea va avea de suferit. Noi vrem sã facem investitii de 10 miliarde de lei în comuna Banca, însã vãd cã nu suntem întelesi si ni se pun tot felul de explicatii, în loc de hotãrârea Consiliului Local pentru acel teren. Dacã veti tot tergiversa, oamenii de aici trebuie sã stie cã abia în martie 2015 vor avea gaze. Pãcat, este un cadou pe care vi-l facem prin aceastã investitie”, a explicat Adrian Tighici, în fata unor consilieri pusi pe scandal, la îndemnul primarului. Nu s-a ajuns la niciun consens. La finalul discutiilor, managerul Gaz Est s-a arãtat nemultumit de atitudinea primarului. “Acel teren este proprietatea privatã a primarului si probabil încearcã sã negocieze ceva cu Gaz Est. Nu avem ce negocia! Noi avem obligatia de a plãti redeventã cãtre stat, nu cãtre persoanele private”, a spus Tighici. Asearã, primarul de la Banca a anuntat cã primãria si CL vor invita un reprezentant al companiei, sã semneze un proces verbal cum cã se garanteazã lucrãri de distributie în tot satul, nu numai pentru o parte din localitate. Scandalul va ajunge si la Prefecturã, cu sigurantã, care va trebui sã explice pe baza legii ce trebuie fãcut în acest nou scandal administrativ al judetului.