|

Schimbări importante în Codul Fiscal: Oamenii de afaceri au noi reguli de deducere a cheltuielilor şi la TVA

*De la 1 iulie intră în vigoare modificările fiscale privitoare la deducerea cheltuielilor şi a TVA la autoturisme u aceasta este de 50% pentru maşinile care nu sunt folosite exclusiv în activităţi economice * plafonul de scutire la plata TVA pentru firme creşte de luna viitoare la 220.000 de lei * noutăţile fiscale sunt foarte importante pentru oamenii de afaceri deoarece le afectează nivelul cheltuielilor

Codul Fiscal are de la 1 iulie 2012 o serie de noutăţi, dintre care cele mai importante se referă la cheltuielile deductibile ale agenţilor economici, la TVA deductibilă, precum şi plafonul de scutire la TVA aplicat agenţilor economici, dar şi anularea înregistrării de plătitor de taxă. La impozitul pe profit, cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile în procent de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii. Nu sunt deductibile 50% din cheltuielile cu vehiculele rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de nouă scaune de pasageri, incluzand scaunul şoferului. Potrivit Codului Fiscal, prin noţiunea de cheltuieli se înţelege cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor, inclusiv combustibilul. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile în cazul vehiculelor utilizate pentru servicii de urgenţă, pază şi protecţie, servicii de curierat, pentru vehiculele utilizate de agenţii de vanzări şi de achiziţii, pentru tranportul persoanelor cu plată (inclusiv taximetrie), pentru vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv închirierea către alte persoane sau pentru instruire pentru şcolile de şoferi, precum şi pentru vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. “Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea”, precizează Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea într-un comunicat de presă.

Şi provizioanele se pot deduce

La stabilirea venitului net anual din activităţi independente determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de nouă scaune de pasageri, incluzandu-l pe cel al şoferului. Acestea cheltuieli sunt deductibile integral în aceleaşi situaţii ca la impozitul pe profit. Contribuabilii au dreptul la deducerea provizioanelor/ajustărilor pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei dintre valoarea creanţei preluată prin cesionare şi suma de achitat cedentului, pentru creanţele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după 1 iulie 2012, sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului cesionar şi au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar. Începand de anul viitor, la stabilirea veniturilor din investiţii, caştigul net anual sau pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoarea, altele decat părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se determină ca diferenţă între caştigurile pierderile înregistrate în cursul anului respectiv.

Cand se deduce TVA 50% şi cand integral

Codul Fiscal prevede că de la 1 iulie TVA aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice se va deduce în proporţie de 50%. Tot la jumătate se deduce şi TVA aferentă cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplică aceloraşi categorii de vehicule pentru care nu se limitează dreptul de deducere a cheltuielilor. Specialiştii atrag agenţia că la autoturismele cumpărate în leasing deducerea TVA a fost la limitată la 50% pentru ratele lunare. Măsura a fost introdusă la începutul anului, însă iniţial prevedea limitarea deducerii TVA doar la valoarea reziduală.

Plafonul de scutire la TVA a crescut la 220.000 lei

De la începutul lunii viitoare, plafonul de scutire de taxă pentru operaţiunile impozabile în Romania urcă de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb de la data aderării la UE, adică 220.000 lei. Pentru persoanele impozabile nou înfiinţate care încep o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire nu se mai determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi pană la sfarşitul anului. De asemenea, plafonul de scutire în cazul solicitării scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrare în scopuri de TVA este plafonul de scutire pentru anul în curs, adică de 220.000 lei.

În cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală luna calendaristică şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru şase luni consecutive, dar nu sunt în situaţia de a fi declarate inactive sau nu au intrat în inactivitate temporară, organele fiscale anulează înregistrarea în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare în care a fost termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă. Acelaşi lucru se întamplă şi pentru persoanele impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul, din luna următoare termenul de depunere al celui de-al doilea decont. Anularea înregistrării în scopuri de TVA are loc dacă în cele şase luni sau în două trimestre în decontul de taxă nu sunt evidenţiate achiziţii sau livrări de bunuri/prestări.

www.ziaruldevrancea.ro