|

Schimbãri importante, în urma modificãrii Codului Fiscal

NOUTÃTI….Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Vaslui anuntã firmele din judet, dar si contribuabilii persoane fizice, cã de la 1 ianuarie 2017 s-au introdus o serie de modificãri ale legislatiei, fiind modificat Codul Fiscal. Astfel, una din principalele prevederi aplicabile din prima zi a acestui an vizeazã reducerea cotei standard de TVA, de la 20% la 19%. În ceea ce priveste impozitul pe constructii, acesta a avut ca termen de aplicare pânã la data de 31 decembrie 2016. Noile prevederi introduse prin actul normativ mentionat mai sus vizeazã mai multe segmente. Astfel, în domeniul impozitului pe profit, se introduc reglementãri cu privire la stabilirea anului fiscal modificat, respectiv la conditiile în care, persoanele care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic pot reveni la anul fiscal calendaristic sau pot opta pentru modificarea perioadei anului fiscal modificat. În al doilea rând, se extinde pe perioadã nedeterminatã facilitatea profitului reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casã, de control si de facturare, în programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, fiind introduse si prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate cu pregãtirea teoreticã sau practicã a elevilor în cadrul învãtãmântului profesional si tehnic, potrivit legii. Se modificã prevederile actuale, spune Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui, în sensul diminuãrii limitei capitalului social al microântreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica optiunea pentru plata impozitului pe profit. În domeniul impozitului pe venit, se includ în categoria veniturilor neimpozabile bursele, premiile si alte drepturi sub formã de cazare, masã, transport, echipamente de lucru sau de protectie si altele asemenea, primite de elevi pe parcursul învãtãmântului profesional si tehnic, potrivit reglementãrilor legale în domeniul educatiei nationale. Vor fi considerate cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfãsurarea învãtãmântului profesional si tehnic, potrivit reglementãrilor legale în domeniul educatiei nationale. Începând cu 1 ianuarie 2017, pentru veniturile realizate în anul 2016, plãtitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor nu mai depun formularul 205 – Declaratie informativã privind impozitul retinut la sursã si cîstigurile sau pierderile realizate, pe beneficiari de venit. De asemenea, se eliminã obligatia depunerii acestui formular si de cãtre plãtitorii veniturilor din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã, din pensii, din arendare.