|

Schimbãri importante, la înscrierea copiilor în învãtãmântul primar. Iatã documentele necesare! (DESCARCARE DOCUMENTE)

NOUTÃTI… Calendarul înscrierii copiilor în învãtãmântul primar a fost modificat, iar ISJ Vaslui a fãcut publice noutãtile pe care pãrintii trebuie sã le cunoascã din timp. Astfel, înscrierile se vor realiza anul acesta pânã pe 7 iulie, iar copiii care împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, pot sã-i înscrie la clasa pregãtitoare, dacã dezvoltarea lor psihosomaticã este corespunzãtoare. Ziarul Vremea Nouã vine în ajutorul vasluienilor si prezintã documentele necesare înscrierii micutilor atât în învãtãmântul primar cât si la grãdinite. Acestea pot fi descãrcate inclusiv de pe site-urile CJRAE Vaslui si ISJ Vaslui.

Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada 4 martie – 7 iulie prin introducerea în aplicatia informaticã a datelor furnizate de pãrinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai copiilor. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, poate fi transmisã prin e-mail, postã sau se poate depune la secretariatul unitãtii de învãtãmânt la care pãrintele/tutorele legal doreste înscrierea copilului. Programul de lucru prezentat este de luni-pânã joi, în intervalul orar 8.00-18.00, respectiv vineri în intervalul 8.00-17.00, eventual în baza unei programãri telefonice. În situatia completãrii online a cererii de înscriere pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2020, sau a transmiterii prin e-mail sau postã, pãrintele /tutorele legal va transmite unitãtii de învãtãmânt o declaratie-tip pe propria rãspundere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregãtitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie si se face la unitatea de învãtãmânt sau prin intermediul mijloacelor electronice. În cazul în care depunerea cererilor si a documentelor justificative se face direct la unitatea de învãtãmânt, verificarea si validarea datelor introduse se vor efectua în prezenta pãrintelui/tutorelui si cel putin un membru din comisia de înscriere, conform programãrii realizate de cãtre institutia de învãtãmânt. Documentele necesare înscrierii sunt publicate pe site-ul CJRAE Vaslui, ISJ Vaslui si pe www.vrn.ro. Dupã încheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregãtitoare se face în douã etape succesive. Astfel, în prima etapã din perioada 8-20 iulie, se va efectua repartizarea copiilor folosind aplicatia informaticã si în baza deciziilor consiliilor de administratie ale unitãtilor de înãtãmânt, luate în urma aplicãrii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii scolare. A doua etapã din perioada 21 - 31 iulie va asigura înscrierea pe locurile libere a copiilor care nu au participat la prima etapã sau nu au fost distribuiti din diferite motive.

Sunt cinci centre de evaluarea psihosomaticã în judet!


Potrivit metodologiei, si pãrintii, ai cãror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, pot sã-i înscrie la clasa pregãtitoare, dacã dezvoltarea lor psihosomaticã este corespunzãtoare. Astfel Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã (CJRAE) Vaslui care coordoneazã întreaga activitate, a stabilit cinci centre de evaluare si anume douã centre sunt chiar la sediul CJRAE, iar celelalte se regãsesc la Scoala “George Tutoveanu” din Bârlad, Scoala “Anastasie Panu” Husi si Scoala Gimnazialã “Mihai David” Negresti. Evaluarea psihosomaticã a copiilor care nu au frecventat grãdinita sau care s-au întors din strãinãtate se realizeazã în perioada 26 mai- 30 iunie, iar cele cinci centre vor fi deschise între orele 10-18. Pãrintii pot face programãri pentru realizarea evaluãrii psihosomatice a copiilor la numãrul de telefon 0235.314706, în intervalul orar 9-16. În vederea realizãrii evaluãrii psihosomatice, pãrintii sau reprezentantii legali sunt nevoiti sã obtinã mai întâi o adeverintã de la medicul de familie prin care se atestã cã prescolarul este “clinic sãnãtos” si “apt pentru scoalã”. Rezultatele evaluãrilor se vor comunica în scris, în aceeasi zi, si nu pot fi contestate. În perioada 1 – 4 septembrie sunt prevãzute centralizarea si solutionarea, de cãtre inspectoratele scolare, a cererilor pãrintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost încã înscrisi la vreo unitate de învãtãmânt. De asemenea, inspectoratele scolare vor solutiona orice alte situatii referitoare la înscrierea în învãtãmântul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Cerere eliberare recomandare (catre gradinita)

Cerere evaluare psihosomatica

Declaratie pe propria raspundere