|

Scoala “Mihai David” organizeazã a II-a editie a Simpozionului “Nicolae Macarovici”

DIDACTIC…Scoala Gimnazialã “Mihai David” Negresti va organiza pe 26 martie Simpozionul Interjudetean “Nicolae Macarovici”. Evenimentul este adresat cadrelor didactice din învãtãmântul preuniversitar, iar scopul lui este cresterea calitãtii si dezvoltarea relatiilor de comunicare si cooperare prin împãrtãsirea unor experiente de succes a dascãlilor participanti. Activitãtile simpozionului se vor desfãsura pe cinci sectiuni.

‘’Purtând numele personalitãtii negrestene Nicolae Macarovici, geolog, doctor docent si membru corespondent al Academiei Române, simpozionul este destinat cadrelor didactice din învãtãmântul preuniversitar si urmãreste dezvoltarea capacitãtii de comunicare prin schimbul de bune practici, dezvoltarea gândirii stiintifice, stimularea creativitãtii, cultivarea si dezvoltarea spiritului de competitie. Simpozionul interjudetean, prin activitãtile derulate, îsi propune sã constituie un forum pentru schimbul de idei, contribuind la: dezvoltarea conexiunilor între unitãtile scolare din judet si din tarã; dezvoltarea spiritului de echipã si cresterea calitãtii comunicãrii în baza surselor de informare’’, anuntã organizatorii. Printre obiectivele specifice se numãrã: diseminarea exemplelor de bunã practicã în domeniul educatiei formale si non-formale; facilitarea accesului cadrelor didactice din învãtãmântul preuniversitar la promovarea si prezentarea de materiale cu caracter stiintific, punând în valoare potentialul lor creator; atragerea cadrelor didactice într-un spatiu educativ plãcut unde îsi pot pune în aplicare ideile creative si inovatoare etc. Activitãtile se vor desfãsura pe cinci sectiuni: Arena stiintelor – lucrãri din domeniile matematicã, fizicã, chimie, geografie, biologie, tehnologia informatiilor; Arena umanistã – lucrãri din domeniile limbã si literaturã românã, limbi strãine, istorie, religie; Arena artelor – lucrãri din domeniile artã plasticã, muzicã; Arena nonformalilor – lucrãri cu tematicã din domeniul educatiei nonformale – proiecte educationale, cercuri scolare pe aptitudini; Arena didacticã – lucrãri cu tematicã din domeniul pedagogie, psihologie, inovare didacticã.