|

Scoalã de varã World Vision pentru copiii din satele vasluiene

EDUCATIE… Copiii din satele vasluiene vor participa, în aceastã varã, la activitãti educationale în programele Scolii de varã World Vision România. Activitãtile vor fi atât de educatie formalã, unde vor fi predate lectii la materiile importante, pentru a-i ajuta pe copii sã recupereze sau sã recapituleze notiunile de bazã, cât si de educatie non-formalã, care presupun deprinderea abilitãtilor socio-emotionale, lectii de viatã independentã sau de educatie pentru sãnãtate. Peste 200 de cadre didactice si psihologi din Ialomita, Iasi, Vaslui, Dolj si Cluj vor coordona activitãtile din scoala de varã.

Activitãtile din programele World Vision România vor fi realizate atât online, cât si fatã în fatã, în grupuri mici de copii, cu respectarea unor conditii de maximã sigurantã pentru participanti. Fundatia World Vision România a elaborat un ghid cu reguli stricte pentru reluarea activitãtilor sociale si educationale cu copiii, preluat si adaptat dupã modelul îndrumãrilor oferite de Ministerul Educatiei din Norvegia pentru redeschiderea centrelor de zi, grãdinitelor, scolilor cu clase primare si gimnaziale, recomandãrile Ministerului Educatiei si Cercetãrii si Autoritãtii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitãti, Copii si Adoptii din România cu privire la mãsurile pentru reluarea activitãtilor cu copiii si elevii în unitãti scolare si servicii sociale de zi. Ghidul oferã sfaturi si îndrumãri practice pentru elaborarea unui plan de functionare în contextul prevenirii si controlului infectiei cu COVID-19 adaptat la nivelul fiecãrei unitãti sociale sau educationale (centre de zi, centre educationale, crese, grãdinite, scoli), precum si la nivel de proiecte implementate de organizatii neguvernamentale, pentru reluarea activitãtilor cu copiii în timpul pandemiei de coronavirus atât pe perioada verii, precum si din toamnã.

Scoala de varã include diverse ateliere recreative

Printre activitãtile la care vor lua parte copiii din mediul rural se numãrã: activitãti de educatie remedialã, prin intermediul cãrora copiii sunt sprijiniti în efectuarea asistatã a temelor, în activitãti de recuperare scolarã si ameliorare a dificultãtilor de învãtare; Ateliere de orientare în carierã si stagii de practicã online; Ateliere de dezvoltare persoanalã, care abordeazã subiecte precum bullying-ul, anxietatea si gestionarea ei, comportamentele neadecvate si unde copiii vor participa la jocuri de auto-cunoastere, cooperare, cultivarea stimei de sine; Ateliere de educatie civicã si educatie pentru mediu; Ateliere de educatie pentru sãnãtate, igienã, mai ales în contextul COVID-19; Ateliere recreative, de fotografie, picturã, club de lecturã, piesã de teatru în aer liber, vizionarea filmelor în aer liber; Concursuri literare, în care copiii au de realizat o lucrare la alegere care sã se încadreze în tematica literarã, artisticã sau multimedia; Atelier de experimente stiintifice. În contextul actual declansat de pandemia COVID-19, închiderea scolilor odatã cu declararea stãrii de urgentã pe teritoriul României si decizia de a le redeschide ulterior doar pentru o micã parte din elevi au reprezentat mãsuri necesare pentru protejarea populatiei dar, în acelasi timp, au condus la instalarea unei stãri de confuzie, teamã si stres în rândul copiilor si adultilor. Numerosi psihologi avertizeazã deja cã aceste elemente pot sã ducã la instalarea unor afectiuni de ordin psihologic, precum tulburãrile anxioase, depresia sau sindromul post-traumatic. Astfel, organizarea unor activitãti socio-educative care sã redea copiilor un sentiment de relativã normalitate este importantã.

“Vulnerabilitãtile socio-emotionale determinã izolarea si autoizolarea elevilor, ulterior pierderea oricãrui interes fatã de mediul scolar”

Toate activitãtile vor avea loc cu respectarea mãsurilor de sigurantã recomandate de autoritãti, precum: limitarea numãrului de copii care fac parte dintr-un grup, introducerea unor activitãti care sã limiteze interactiunile fizice dintre acestia sau dintre acestia si facilitatori, folosirea echipamentelor de protectie (mãnusi, mãsti), utilizarea unor locatii care sã permitã participantilor sã îsi spele mâinile frecvent etc. “Abandonul scolar are cauze multiple, cele mai frecvente fiind lipsa sau slaba dezvoltare a abilitãtilor socio-emotionale. Rezultatele scolare ale copilului sunt în mod clar legate de confortul lui emotional, de modul în care reuseste sã se adapteze la grupul de colegi, sã lucreze în echipã cu ei, de modul în care îsi întelege si gestioneazã emotiile. Toate aceste componente tin de inteligenta emotionalã, iar vulnerabilitãtile socio-emotionale determinã izolarea si autoizolarea elevilor, ulterior pierderea oricãrui interes fatã de mediul scolar. De aici si pânã la abandonul scolar nu mai este decât un pas foarte mic. Acesta este motivul pentru care orice program de preventie a abandonului scolar si mai ales de recuperare a celor care au pãrãsit timpuriu scoala trebuie sã cuprindã câteva activitãti minime de îmbunãtãtire si de dezvoltare a abilitãtilor sociale în scopul facilitãrii integrãrii sociale. Prin toate activitãtile pe care le realizãm sustinem accesul echitabil la educatie”, a declarat Ioana Vega, psiholog în cadrul Fundatiei World Vision România.