|

Scoala din Ivãnesti organizeazã Simpozionul “Educatia Bio”

PROTECTIA MEDIULUI…Scoala Gimnazialã “Ionel Miron” din Ivãnesti organizeazã cea de-a doua editie a Simpozionului si Concursului national “Educatia Bio”, în colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Primãria comunei Ivãnesti si Casa Corpului Didactic Vaslui. Coordonatorii proiectului sunt prof. Anca Flavia Rosu, directorul unitãtii de învãtãmânt, si prof.univ dr. Ionel Miron.

La simpozion si concurs vor participa reprezentanti de la Scoala Gimnazialã nr.1, sat Pungesti, Scoala Gimnazialã nr.1, sat Gârceni, Scoala Gimnazialã ‘’Alexandru Ioan Cuza ˮ Vaslui, Scoala Gimnazialã ‘’Mihai Eminescuˮ Vaslui, Scoala Gimnazialã ‘’ Oprea Iorgulescuˮ, Câmpulung Arges, si Scoala Gimnazialã ‘’Ionel Teodoreanuˮ Bucuresti. Proiectul se va desfãsura pe douã sectiuni: prima se referã la Simpozionul ,,EDUCATIA BIO”, care are la bazã întocmirea si prezentarea de referate, lucrãri stiintifice, eseuri, proiecte, planuri de interventie, studii de caz, aplicatii practice, concursuri, exemple de bune practici, auxiliare pe aceastã temã; a doua sectiune – “Expozitii si concursuri” – se prezintã, de asemenea, sub douã forme, un Concurs de eseuri intitulat ‘’Salvati planeta’’ si un concurs de colaje, desene -‘’Gospodãria ECO’’. Obiectivul general îl constituie stimularea interesului fatã de problemele legate de mediul înconjurãtor si implicarea elevilor, profesorilor, comunitãtilor locale în actiuni de protejare a mediului înconjurãtor, având ca scop final formarea de atitudini si deprinderi ecologice. Se urmãreste punerea în valoare a performantelor metodologice de abordare si implementare a strategiilor privind educatia bio; constientizarea actorilor implicati direct în procesul educational, cu privire la rolul lor în educatia pentru viatã a elevilor ; organizarea si trãirea unor experiente de învãtare, tinând seama de necesitatea unor schimbãri de mentalitate a adultilor fatã de agricultura ecologicã; cultivarea si valorificarea potentialului creator al copiilor; stimularea creativitãtii si originalitãtii în realizarea unor lucrãri practice. Grupul tintã este reprezentat de cadre didactice din învãtãmântul preprimar, primar, gimnazial si cadre didactice din învãtãmântul preuniversitar, elevi din învãtãmântul primar, gimnazial, liceal, pãrintii acestora, dar si ceilalti membri ai comunitãtii. Dintre obiective amintim: popularizarea necesitãtii protectiei si conservãrii mediului înconjurãtor; realizarea unor dezbateri pe probleme de mediu ale lumii contemporane; realizarea unei expozitii cu lucrãri ale elevilor pe teme ecologice; informarea populatiei despre importanta produselor bio; identificarea unor strategii specifice educației bio; promovarea experientei didactice în domeniul educatiei bio, etc.. (Andreea Atasiei)