|

Scoala profesionalã „A.I.Cuza” din Bârlad se va moderniza cu fonduri europene! (FACSIMIL)

APROBARE…Proiectul „Consolidarea, modernizarea si dotarea scolii Profesionale din strada Republicii nr. 318 (fost nr. 392) din cadrul Liceului Tehnologic «Alexandru Ioan Cuza» Bârlad” a intrat în linie dreaptã pentru contractare. Ieri, în sedinta de îndatã a CLM Bârlad, consilierii locali au aprobat o modificare a Anexei 1 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru acest proiect. În cel mai scurt timp, în urma evaluãrii din punct de vedere al eligibilitãtii si al conformitãtii administrative, proiectul a fost declarat admis si urmeazã ca, în scurt timp, reprezentantii primãriei sã fie chemati la Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est de la Piatra Neamt pentru semnarea contractului de finantare.

Primarul Dumitru Boros a convocat ieri o sedintã de îndatã a CLM Bârlad, pentru cã erau necesare aprobãrile consilierilor pentru ca acest proiect sã intre în linie dreaptã pentru finantare. „Acest proiect are numãrul de puncte necesare. Era pe lista de asteptare si am primit informarea, atât verbal cât si în scris, cã a intrat în linie dreaptã pentru contractare. Este un proiect mult asteptat de cãtre noi, bârlãdenii, vizeazã pregãtirea scolarilor care urmeazã cursurile unei scoli profesionale. Proiectul este în valoare de 17,6 milioane lei, sumã neactualizatã în urma aplicãrii OUG 114/2018. Proiectul vizeazã consolidarea, modernizarea, achizitionarea de mobilier scolar, dotarea atelierelor, a cantinei si a internatului. Toti gândim cã avem nevoie de fortã de muncã calificatã, dar dacã nu avem conditii bune, nu putem sã-i atragem pe copii spre scoala Profesionalã, asa cum doreste mediul privat. Sperãm sã semnãm contractul de finantare si sã intrãm cât mai repede la executia propriu-zisã”, a precizat primarul Boros, pentru mass media, la ultima conferintã de presã.

Suma totalã a proiectului se va ridica la peste 17 milioane de lei cu TVA, majoritatea banilor fiind din fonduri europene si doar o micã parte cofinantarea municipalitãtii (2%). Finantarea va fi fãcutã în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Obiectivul Specific 10.2 „Cresterea gradului de participare la învãtãmântul profesional si tehnic si învãtare pe tot parcursul vietii”.

Aprobare în unanimitate pentru proiect

Consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul si vã prezentãm principalele lucrãri prevãzute a fi executate în cadrul proiectului: anveloparea termicã a peretilor exteriori; înlocuirea tâmplãriei exterioare; repararea acoperisului si a sarpantei; realizarea unei scãri exterioare; înlocuirea pardoselilor (cu parchet stratificat – cancelarie, birouri, sãli de clasã; cu gresie antiderapantã – grupuri sanitare, depozite, holuri si casele de scãri); reabilitarea instalatiei sanitare; reparatii de tencuieli interioare si faiantarea grupurilor sanitare. Investitia presupune si: placarea cu gresie antiderapantã a treptelor de la accesul în clãdire; modificarea sensului de deschidere a usilor de pe cãile de evacuare; amenajarea spatiului verde din jurul clãdirii; înlocuirea instalatiei electrice; montarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile (12 panouri fotovoltaice); instalarea unui sistem de supraveghere video (24 de camere în interior si 14 camere în exterior, toate cu infrarosu); montarea unei instalatii de detectie si avertizare incendiu (detectoare de fum); reabilitarea sistemului de încãlzire si montarea a douã centrale termice pe gaz, etc.

P.H. 2 privind aprobarea proiectului Consolidarea, modernizarea și dotarea Școlii Profesionale din str. Republici 318 (fosta nr 392) din cadrul Colegiului Tehnic Al. I. Cuza Bârlad şi a cheltuielilor legate de proiect