|

Se cautã asistente, infirmiere si merceolog pentru Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui

ANGAJÃRI… Cea mai mare unitate sanitarã din judetul Vaslui organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor functii. Printre posturile vacante se numãrã cel de infirmierã debutantã în Compartimentul UPU-SMURD, dar si de merceolog la Biroul Administrativ.

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidatii trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii. Cei interesati de postul de infirmierã-debutantã pentru Compartimentul UPU-SMURD trebuie sã prezinte diploma de absolvire a scolii generale, dar si acte care sã ateste efectuarea unor specializãri, precum si documente care atestã îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de spital. Caracterizarea de la ultimul loc de muncã sau de la ultima scoalã absolvitã, curriculum vitae, certificatul de integritate comportamentalã, dar si cazierul judiciar sunt alte documente care trebuie sã completeze dosarul candidatilor. Înscrierile la concurs au început luni, 18 noiembrie, si se vor încheia pe 29 noiembrie, urmând ca proba scrisã sã fie sustinutã pe 10 decembrie, iar interviul pe data de 16 decembrie. Tot la Compartimentul UPU-SMURD vor fi scoase la concurs un post de asistent medical si unul de asistent medical principal. Candidatii interesati vor trebui sã aibã în dosarul de înscriere diplomã de scoalã sanitarã postlicealã, certificat de membru OAMGMAMR, avizul anual pentru exercitarea profesiei valabil pentru anul 2019 si vechime de cel putin sase luni pentru postul de asistent medical si de cinci ani vechime pentru asistent medical principal. Înscrierile se pot face pânã în data de 2 decembrie, urmând ca proba scrisã sã fie sustinutã pe 11 decembrie, iar interviul pe 17 decembrie.

Se cautã si merceolog pentru Serviciul Administrativ

Cei interesati de un loc de muncã de administratia spitalului trebuie sã stie cã unitatea sanitarã a scos la concurs un post de merceolog debutant. Candidatii trebuie sã depunã o diplomã de absolvire al învãtãmântului postiliceal de specialitate sau diploma de bacalaureat. Înscrierile se încheie pe data de 29 noiembrie, urmând ca proba scrisã sã fie sustinutã pe 10 decembrie.