|

Se cautã informaticieni si operatori pentru sectiile de votare din judetul Vaslui

FIERBERE MARE… Mai sunt câteva zile pânã la 1 octombrie si fiecare primãrie din judet trebuie sã se mobilizeze, pentru a avea asigurat personalul necesar la sectii, la prezidentiale. Fatã de alegerile din trecut, de data aceasta orice cheltuialã legatã de organizarea sectiilor de votare, acolo unde este cazul, va fi plãtitã de cãtre Prefecturã, urmând a se primi bani special pe acest capitol. La sedinta de instruire a primarilor si secretarilor primãriilor de pe raza judetului Vaslui, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizãrii si desfãsurãrii în bune conditii a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2019, s-a discutat despre pasii care trebuie întreprinsi în sãptãmânile urmãtoare, mai ales cã este nevoie de informaticieni, presedinti de sectii si loctiitori ai sectiilor de votare, în unele sate.

În cadrul sedintei coordonate de prefectul judetului, Eduard-Andrei Popica, si de Daniel Gache, reprezentant al Autoritãtii Electorale Permanente în judetul Vaslui, la care a luat parte si subprefectul Mircea Gologan, primarilor si secretarilor celor 86 de primãrii din judet le-au fost prezentate punctual atributiile acestora pe întreaga duratã a procesului electoral. De asemenea, au fost aduse la cunostintã si procedurile care trebuie urmate în cazul în care niciunul dintre candidati la presedintie nu va întruni majoritatea de voturi ale alegãtorilor înscrisi în listele electorale permanente, fiind necesarã, în acest caz, organizarea celui de-al doilea tur de scrutin. „Pânã la 1 octombrie, primarii vor trimite propunerile de informaticieni. De asemenea, le-am precizat primarilor cã este si responsabilitatea dânsilor pentru ca procesul de vot sã se desfãsoare corespunzãtor, si le-am transmis sã ia toate mãsurile necesare, asigurând un numãr suficient de cabine de vot, urne de vot si alte materiale de acest gen conform atributiilor care le-au fost oferite prin lege. Totodatã, i-am rugat sã fie atenti la toate aspectele precizate de legislatie, de la modul în care se realizeazã afisajul electoral, pânã la toate procedurile legate de încheierea procesului electoral si readucerea sectiilor de vot la starea anterioarã pentru continuarea în cele mai bune conditii a activitãtii în spatiul respectiv”, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica. De altfel, conducerea Prefecturii Vaslui a anuntat si cã sumele care se vor plãti persoanelor care participã la aceste alegeri sunt mai mari fatã de tururile de scrutin anterioare: 190 de lei pe zi, pentru presedinti si loctiitorii sectiilor de votare, pentru maxim 8 zile de activitate, reprezentantii partidelor – 100 de lei/zi, informaticienii – 100 de lei/zi, tot cu o limitã de maxim 8 zile de activitate, iar operatorii de tablete – 190 de lei pe zi, la fel ca presedintii si loctiitorii sectiilor de votare.