|

Se prelungeste perioada de depunere a schemelor de ajutor în domeniul silvic

ANUNT… Agentia de Plãti si Interventii în Agriculturã anuntã prelungirea sesiunilor de depunere a Cererilor de platã/sprijin pentru Schema de ajutor de stat aferentã Mãsurii 15 din cadrul PNDR 2014 – 2020. APIA informeazã cã pânã la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fãrã aplicarea de penalitãti, sesiunile de depunere a Cererilor de platã/sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pãdurilor”, aferentã Mãsurii 15, SubMãsura 15.1 „Plãti pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel: sesiunea 3/2020 anul I de angajament, sesiunea 1/2017 anul IV de angajament și sesiunea 2/2019 anul II de angajament. Anunturile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul institutiei. Cererile de platã/sprijin trebuie sã îndeplineascã conditiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului. Totodatã, precizãm cã beneficiarii pot depune modificãri la cererile de platã/sprijin, pânã la data de 30 iunie 2020 inclusiv, fãrã penalitãti, respectiv pânã la data de 10 iulie 2020 inclusiv, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacã, cererea de platã, respectiv formularul de modificare a cererii de platã, ar fi fost depus pânã la data de 15 iunie 2020 inclusiv.