|

Se umblã la ajutoarele sociale, banii nu vor mai fi acordati ca pânã acum

VERIFICATI… Beneficiarii de ajutoare sociale oferite prin intermediul autoritãtilor locale au fost luati la ochi de parlamentari. Un proiect legislativ propune ca ajutoarele de urgentã oferite de primãrii familiilor nevoiase sã nu mai fie acordate fãrã o anchetã socialã prealabilã, asa cum se întâmpla pânã acum. Schimbãrile sunt mai mult decât bine-venite, având în vedere cã doar în ultimii trei ani, la nivelul judetului Vaslui, au fost încasate ilegal prestatii sociale în valoare de peste 900.000 lei.

Initiativa legislativã reglementeazã inclusiv posibilitatea acordãrii de ajutoare de urgentã persoanelor sau familiilor aflate în situatii dificile, inclusiv din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii. Initiatorii modificãrilor de legislatie doresc un control mai sctrict al fondurilor alocate de primari, dar invocã si necesitatea justificãrii ajutoarelor de urgentã. “Din pãcate, legislatia relativ neclarã trateazã în cadrul aceluiasi articol, art. 28, toate tipurile de ajutoare de urgentã, fãrã o distinctie clarã între sursa de finantare si scopul acordãrii lor. De asemenea, desi este cuprinsã o însiruire a tipurilor de situatii de urgentã care pot conduce la necesitatea apelãrii la autoritãtile publice pentru acordarea de ajutoare, inclusiv cele de deces, totusi situatiile de deces care ar justifica acordarea de sume pentru acoperirea unor cheltuieli de înmormântare apar si în alt alineat, cu precizarea cã se referã numai la beneficiarii de ajutor social”, se aratã în expunerea de motive.

Nereguli de 900.000 de lei, în ultimii trei ani, la nivelul judetului Vaslui

În ultimii trei ani, la nivelul judetului Vaslui au fost încasate ilegal prestatii sociale în valoare de peste 900.000 lei. Erorile de atribuire a drepturilor sociale au fost descoperite prin încrucisarea bazelor de date ale mai multor institutii precum Fisc, Casa Judeteanã de Pensii, Agentia pentru Plãti si Interventie în Agriculturã etc. În toate cazurile în care s-au descoperit nereguli, Inspectia Socialã Vaslui a emis decizii de recuperare a sumelor încasate necuvenit.