|

Secretarul de stat Tudor Polak: “toate institutiile de control vor fi prezente pe teren si vor avea o abordare preventivã”

VERIFICÃRI… Vasluianul Tudor Polak, secretar de stat în Ministerul Muncii, a anuntat cã s-au intensificat controalele pentru a vedea dacã sunt respectate mãsurile impuse de Legea 55/2020, privind mãsurile de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de Covid-19 si ale Hotãrârii de Guvern din 18 mai 2020. Acesta a precizat cã “toate institutiile de control vor fi prezente pe teren si vor avea o abordare preventivã, cu exceptia situatiilor de evidentã încãlcare a legii, când se vor dispune mãsuri cu termene clare si repetarea controlului. Mobilizarea tuturor institutiilor de control din tarã vine în sprijinul angajatilor români, a cãror sigurantã la locul de muncã este o prioritate comunã”.

Secretarul de stat a mai precizat cã miercuri a discutat, prin videoconferintã, cu toti inspectorii sefi si inspectorii sefi adjuncti din tarã, pentru a stabili strategia pe care o vor aborda ca toti angajatii români sã lucreze în conditii de sigurantã: “În acest sens, toate Inspectoratele Teritoriale de Muncã au întocmit Planul de control, transmitînd rapoarte de activitate zilnice cãtre Inspectia Muncii. Începând de astãzi, au fost demarate controale pentru verificarea aspectelor prevãzute în actele normative mentionate!”. Astfel, inspectorii vor verifica urmãtoarele aspecte: continuarea activitãtii în conditii optime si în conformitate cu legislatia în domeniul muncii si cu normele de prevenire a rãspândirii virusului Covid-19, în centrele rezidentiale de îngrijire si asistentã a persoanelor vârstnice, centrele pentru copii si adulti si pentru alte categorii vulnerabile; suspendarea activitãtii în spatii închise în domeniile: jocuri de noroc, fitness, piscine, tratament balnear, locuri de joacã, sãli de jocuri;  asigurarea triajului la intrarea în sediu, de cãtre reprezentantii institutiilor/autoritãti publice/agenti economici/ profesionisti, pentru vizitatori, în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sãnãtãtii si ministrului afacerilor interne; respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului sãnãtãtii si ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri de cãtre agentii economici cu activitãti de îngrijire personalã, turism cu functiuni de cazare, lucru în birouri cu spatii comune în sistem deschis.

Tudor Polak, despre gestul presedintelui CJ de a nu purta mascã într-un spatiu închis: “o lipsã de respect fatã de demersurile tuturor institutiilor”

De asemenea, secretarul de stat în Ministerul Muncii a comentat si gestul presedintelui Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, de a nu purta mascã de protectie la sedinta cu consilierii: “eforturile a mii de inspectori care vor face verificãri în teren în perioada urmãtoare si a institutiilor care vor supraveghea cu atentie respectarea legii în domeniul muncii, sunt reduse la zero când o figurã centralã a politicii locale oferã, prin atitudinea sa, un contra-exemplu de conduitã în contextul actual, subminând importanta respectãrii legii. Mã refer la presedintele Consiliului Judetean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, care, cu lipsã de respect fatã de demersurile tuturor institutiilor care muncesc necontenit la aplicarea unor mãsuri de sigurantã pentru cetãtenii români, sfideazã atât legea, cât si pe cetãtenii care o repectã! Sunt dezamãgit de aceastã atitudine, care zãdãrniceste eforturile sustinute a zeci de institutii din tarã, într-o perioadã în care colaborarea eficientã este esentialã! Îmi doresc ca acest eveniment sã fie singular, iar românii sã contribuie, alãturi de noi, la depãsirea acestei perioade în sigurantã, cu responsabilitate si prudentã “.