|

Sedintã la Fiscul din Vaslui, pe marginea ultimelor modificãri legislative

CLARIFICÃRI… Contribuabilii din judet, persoane fizice si juridice, vor primi clarificãri si îndrumãri referitoare la calendarul obligatiilor fiscale declarative si de platã, noutãtile legislative si serviciile electronice oferite de ANAF. Sedinta va avea loc mâine, începând cu ora 11.00, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui. Vorbim de un an fiscal cu o serie de noutãti pentru toti contribuabilii, spun multi specialisti în domeniu, de aceea si întâlnirea de la Finante este deosebit de importantã.

Contribuabilii interesati, spune Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui, pot afla data, locul de desfãsurare a întâlnirii, precum si subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/InfoPublice. De asemenea, prin intermediul Formularului de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro , contribuabilii pot beneficia de asistentã si îndrumare de specialitate în domeniul fiscal, pot transmite cereri, sesizãri (petitii). Un subiect care va fi discutat mâine se va referi si la titlurile de stat lansate pe 4 februarie 2019, titluri care sunt în formã dematerializatã si au valoare nominalã de 1 leu. Ministerul Finantelor Publice a lansat, la începutul lunii, trei noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei. Titlurile de stat au scadente la 2, 3 si 5 ani si dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile de stat pot fi cumpãrate, astfel: între 4 si 22 februarie 2019, de la unitãtile Trezoreriei Statului; între 4 si 21 februarie 2019, prin reteaua de oficii postale ale Postei Române, din mediul urban, si pânã în 20 februarie 2019 la cele din mediul rural. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. A fost eliminatã plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile si nu mai pot fi anulate. “Titlurile de stat care sunt lansate în data de 4 februarie 2019 sunt în formã dematerializatã si au valoare nominalã de 1 leu. Dobânda este anualã, plãtibilã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferã mostenitorilor, care prezintã documentele legale ce le atestã aceastã calitate. Emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua pe parcursul anului 2019. În fiecare lunã, perioada de subscriere va fi de trei sãptãmâni, iar maturitãtile vor fi stabilite în functie de interesul manifestat de investitori”, anuntã conducerea AJFP.